Eläintenpito

Viimeksi muokattu: 19.12.2022
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen on lakisääteinen velvollisuus. Tällä sivulla kerromme, mitä eläinlajeja rekisteröintivelvoite koskee, miten rekisteröinti tehdään ja miksi velvoite on olemassa. Lisäksi löydät sivulta tietoa ammattimaisesta eläintenpidosta ja kesäkanojen hankinnasta.

Kenen on rekisteröidyttävä?

Eläintenpitäjä, jolla on hallinnassaan vähintään yksi alla luetelluista eläimistä, on velvollinen rekisteröitymään kyseisen eläinlajin eläintenpitäjäksi. Velvoite koskee kaikkia eläintenpitäjiä, myös niitä, joilla ei ole maatilaa, tai jotka pitävät eläimiä vain lyhyen ajan (kesälaidunnus, tapahtumat). Tämän lisäksi eläinperäisten sivutuotteiden käytöstä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa on tehtävä ilmoitus haaskapaikkarekisteriin.

Eläinten pitoon tarvitaan aina myös pitopaikka. Pitopaikka voidaan rekisteröidä omaksi, tai eläimiä voidaan pitää toisen toimijan pitopaikassa. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun pidetään omia eläimiä toisen omistamalla laidunalueella.

Rekisteröitäviä eläimiä ovat:

 • nautaeläimet
 • siat (myös minipossut)
 • lampaat ja vuohet
 • mehiläiset ja kimalaiset
 • alpakat
 • kauriit
 • hevoseläimet
 • siipikarja
 • turkiseläimet
 • laamat
 • peurat
 • hirvi- ja kamelieläimet

Miten voin rekisteröidä eläintenpidon ja pitopaikan?

Eläintenpidon ja pitopaikan rekisteröinti tehdään Eläintenpitäjärekisteriin sähköisesti tunnistautumalla, tai tarvittaessa lomakkeilla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ensisijaisesti suosittelemme sähköistä rekisteröintitapaa. Lisätietoja saat Ruokaviraston sivuilta eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin ohjeesta.

Tietoa eläintenpidosta, rekisteröinnistä sekä lomakkeet ilmoituksia varten saa Ruokaviraston verkkosivuilta tai maaseututoimesta.

Rekisteröintilomakkeet

Jos et pysty kirjautumaan sähköisesti Eläintenpitäjärekisteriin, voit tarvittaessa täyttää alla olevat eläintenpitoon ja pitopaikkaan liittyvät rekisteröintilomakkeet ja palauttaa ne kunnan maaseututoimeen (poislukien ammattimainen toiminta):

ilmoitus eläintenpitotoiminnasta(pdf) sekä ilmoitus eläinten pitopaikasta(pdf)

Word-pohjaiset lomakkeet löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta kohdasta eläinten merkitseminen ja rekisteröinti.
Huomaa, että uuden aloittavan eläintenpitäjän tulee siis täyttää molemmat lomakkeet.

Miksi rekisteröinti on tehtävä?

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin varmistaminen, eläintautien torjunta sekä eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulun seuraaminen tuotantoketjussa.

Eläintenpitäjillä on velvollisuus ja vastuu rekisteröityä ja perustaa eläinten pitopaikka.

Ajan tasalla oleva eläinluettelo ja rekisteri nopeuttavat jäljitettävyyttä, jotta esimerkiksi eläintautitilanteessa saadaan nopeasti selville eläinmäärät kussakin pitopaikassa ja eläimet voidaan jäljittää ja erottaa muista eläimistä.

 • Harkitsetko kesä- tai harrastekanojen hankintaa?

  Tutustu Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvään kesä- ja harrastekanojen pitäjän muistilistaan.

  Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on myös laatinut oman ohjeensa kesäkanojen pitäjälle. Tässä ohjeessa on mukana myös Keski-Uudenmaan alueen kuntien yleisohje, jos aikomuksenasi on ottaa esimerkiksi kanojen lisäksi kukko.

  Suunnitteletko kananmunien myyntiä?

  Jos aikomuksenasi on myydä kanan- tai muiden lintujen munia oman talouden ulkopuolelle, on sinun tehtävä elintarvikelain mukainen ilmoitus alkutuotannon toiminnasta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen sekä huolehdittava salmonellavalvonnan mukaisesta salmonellanäytteiden otosta. Lisätietoja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta kohdasta elintarvikevalvonta.

  Kanat seisovet rivissä
 • Ammattimainen / laajamittainen eläintenpito

  Laajamittaisesta tai ammattimaisesta eläintenpidosta puhutaan silloin, kun täysikasvuisia eläimiä on omistuksessa tai hoidettavana vähintään 6 kpl. Esimerkiksi kennelit, kissa-ja koirahoitolat sekä ravi- ja ratsutallit kuuluvat tähän kategoriaan. Myös luonnonvaraisia eläimiä tarhattaessa rekisteröinti voi olla tarpeen. Tarkempia lisätietoja löydät Suomi.fi -sivustolta kohdasta Ilmoitus laajamittaisesta eläinten pidosta tai tarhauksesta.

  Ilmoitus tehdään aluehallintoviraston lomakkeella ilmoitus ammattimaisesta eläinten pidosta/välitystoiminnasta (pdf). Palauta lomake Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.etela@avi.fi.