Menu

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen antaa huoltajalle mahdollisuuden ilmoittaa varhaiskasvatusyksikköön lapsen hoidon tarpeen. Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava sähköisesti viimeistään edellistä viikkoa edeltävän viikon sunnuntaihin klo 24 mennessä. Laskutus tapahtuu palvelusopimuksessa varattujen hoitoaikojen perusteella (lue selvennyksiä tuntikäsitteistä). Palvelusopimuksessa sovittujen hoitoaikojen pysyvästä muutoksesta tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua kirjallisesti ryhmän esimiehelle. Hoitoajan muutos on oltava voimassa vähintään 3 kalenteri kuukautta. Kesäajan käytänteiden osalta annetaan vuosittain erilliset ohjeet.

Viikoittaisen varatun hoitoajan muutos näkyy sähköisessä järjestelmässä vasta maksupäätöksen teon jälkeen. Ilmoitetut tunnit tallentuvat kuitenkin järjestelmään virheilmoituksista huolimatta.

Mikäli toteutuneet tunnit ylittävät palvelusopimuksessa varatut tunnit kalenterikuukaudessa, laskutetaan varhaiskasvatus tällöin käytettyjen tuntien mukaisen seuraavan korkeamman maksuluokan mukaan.

Jos sähköiseen hoitoilmoituksiin tulee äkillisiä muutoksia, esim. lapsen sairastuminen, ja viikko on jo lukittu, teidän tulee ottaa yhteys lapsen päiväkotiin/hoitopaikkaan.

Tässä ohje hoitoaikojen ilmoittamiseen (pdf)

Lisätietoja saatte yksiköidenne esimiehiltä tai varajohtajilta.  Tarvittaessa voitte olla yhteydessä myös toimistosihteeri Marja Nergiin p. 040 314 5097 tai varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina Korhoseen p. 040 314 5084.

Siirry tästä hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen 

Takaisin ylös