Kouluyhteistyö

28.3.2022
Koulunuorisotyö pitää sisällään nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyön, johon kuuluu mm. kouluille jalkautuminen, ryhmäytykset ja yhteistyössä järjestetyt tapahtumat.

Nuoriso-ohjaajat jalkautuvat kouluille viikoittain yhteistyössä kouluvalmentajien kanssa. Jalkautumisen tarkoituksena on tuoda kasvoja tutuiksi, mainostaa nuorisopalveluita sekä kohdata nuoria heidän arjessaan.

Tällä hetkellä nuoriso-ohjaajat jalkautuvat Ehnroosin koululle tiistaisin klo n. 12.15-12.45 ja Riihenmäen yläkoululle keskiviikkoisin klo 11.15-11.45.