Menu

Ohjeita

Sivuja päivitetään.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Perustellusta syystä oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:

  • Keskeytys oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi. Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.
  • Keskeytys äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi.
  • Keskeytys vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi. Jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana.
  • Keskeytys oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Oppivelvollisuuden keskeyttämistä koskeva päätös tehdään aina oppivelvollisen tai hänen huoltajansa/laillisen edustajansa hakemuksesta. Linkki/polku hakemukseen täydentyy myöhemmin.

Takaisin ylös