Menu

Kuntakehityspalveluiden ajankohtaiset asiat

21.5.2019

ASEMAKAAVALUONNOKSET NÄHTÄVILLE

Kuntakehityslautakunta on 15.5.2019/ § 57 päättänyt asettaa Pyydyskorpi-Taruma asemakaavaluonnokset julkisesti nähtäville mielipiteiden antamista varten. Luonnokset osoittavat likimääräisen sijainnin ja mitoituksen kulkuväylille ja asumiseen. Jokaisessa vaihtoehdossa osoitetaan kokoojakatu Taruman alueelta Nummelantielle. Kadun yhteyteen rakennetaan erillinen kevyenliikenteen väylä.

Luonnokset pidetään nähtävillä 21.5. – 23.6.2019 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Niihin voi tutustua myös kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä asemakaavaluonnoksista. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 23.6.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo(a)mantsala.fi.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Mari Niinistö, puh. 040 3145 968 tai mari.niinisto(a)mantsala.fi.

 

6.5.2019 

ILMOITUS RAKENNUSLUVAN VIREILLETULOSTA

Kaituote Oy hakee rakennuslupaa kolmeen yksikerroksiseen rivitaloon. Rakennusalue sijaitsee Mäntsälän Hyökännummella, kiinteistö K251T1 505-410-31-181, osoitteessa Pyydyskorventie 28, Nummelantien ja Pyydyskorventien koillispuolella.

Rakennuslupahakemuksen johdosta varataan naapurialueiden maanomistajille ja haltijoille mahdollisuus tulla kuulluiksi. Mahdolliset muistutukset tulee jättää Mäntsälän kunnan kuntakehityspalveluille osoitteeseen Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo(a)mantsala.fi, viimeistään 21.5.2019 klo 15 mennessä. Hakemukset liitteineen on nähtävänä kunnantalolla, kirjastossa ja kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jouni Rissanen, puh. 040 3145 465 puhelinajat: ma, ti ja to klo 9-10 tai jouni.rissanen(a)mantsala.fi

 

30.4.2019

ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLE

Kuntakehityslautakunta on 17.4.2019/ § 48 päättänyt asettaa Torin asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 30.4. – 29.5.2019 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs). Asemakaavalla suunnitellaan pihakatu, tori ja puisto Seurojentalon ja Bio-Rain välille.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus antaa muistutuksensa kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 29.5.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo(a)mantsala.fi.

Kaavaehdotukseen voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla osoitteessa https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Lisätietoja:
asemakaavainsinööri
Tapio Sillfors
puh. 040 314 5454
tapio.sillfors(a)mantsala.fi

 

29.3.2019

HYÖKÄNNUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Kunnanhallitus on päätöksellään 25.3.2019 / § 67 käynnistänyt Hyökännummen asemakaavan muutoksen laadinnan ja asettanut kaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Suunnittelualueen laajuus on n. 6 ha ja alue sijaitsee Mutkatien, Pyydyskorventien ja Nummelantien välissä. Pyydyskorven aluetta on tarkoitus kehittää asuin- ja virkistysalueena, järjestää alueen sisäiset tarpeelliset ja riittävät liikenneyhteydet sekä toteuttaa Taruman ja Hyökännummen koulun välinen kevyenliikenteen yhteys.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 29.3. – 28.4.2019 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Niihin voi tutustua myös kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla www.mantsala.fi → kaavoja nähtävänä.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 28.4.2019 klo 14 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo(a)mantsala.fi.

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija Mari Niinistö
puh. 040 3145 968
mari.niinisto(a)mantsala.fi

 

25.3.2019

LILJENDALIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kuntakehityslautakunta on päätöksellään 20.3.2019 / § 34 käynnistänyt Liljendalin korttelien 1006 ja 1007 sekä puistoalueiden asemakaavan muutoksen ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. Kaavamuutosalueen koko on n. 3,2532 ha. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa kortteleiden välisen puistoalueen osalta niin, että ko. alue liitetään ympäröiviin tontteihin. Kunta ei käytännössä hoida ko. aluetta ja kun yrityksillä on lisärakentamisen ja laajentamisen tarvetta on Liljendalin teollisuusalueella tarkoituksenmukaista optimoida teollisuustontit.

Liljendalin asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaehdotus pidetään nähtävillä 25.3. – 25.4.2019 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Siihen voi tutustua myös Mäntsälän kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla osoitteessa: https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 25.4.2019 klo 12 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo(a)mantsala.fi. 

Lisätietoja:
asemakaavainsinööri
Tapio Sillfors
puh. 040 314 5454
tapio.sillfors(a)mantsala.fi

 

KORTTELIN 134 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 18.3.2019/ § 55 käynnistänyt korttelin 134 osa asemakaavan muutoksen ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Mäntsälän kuntakehityslautakunta on päätöksellään 20.3.2019 / § 35 asettanut asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville.

Alue sijaitsee Nummelantien varressa Pyydyskorventien risteyksen pohjoispuolella. Tavoitteena on muuttaa korttelin käyttömuoto maatilojen talouskeskusten korttelialueesta muuhun asuinkäyttöön Hyökännummen alueen kehittämiseksi.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä muutosehdotus pidetään nähtävillä 25.3. – 25.4.2019 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Niihin voi tutustua myös kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla osoitteessa: https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 25.4.2019 klo 12 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo(a)mantsala.fi.

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija
Mari Niinistö
puh. 040 3145 968
mari.niinisto(a)mantsala.fi

 

12.3.2019

VOIMAAN TULLUT RAKENNUSJÄRJESTYS

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 4.2.2019 / § 12 hyväksynyt Mäntsälän kunnan rakennusjärjestyksen 2019. Rakennusjärjestykseen sisältyy liite 3 missä on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § mukainen suunnittelutarvealue.

Päätöksestä ei ole valitettu. Rakennusjärjestys on lainvoimainen.

Uusi rakennusjärjestys löytyy Mäntsälän kunnan nettisivuilta osoitteesta: https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/rakentaminen/rakennusjarjestys

 

6.3.2019

RAKENNUSVALVONNAN HENKILÖSTÖVAJE

Rakennusvalvonnan henkilöstövajeen vuoksi rakennuslupien käsittelyajat voivat venyä. Vastuualue 2:n (Porvoontien pohjoispuolen ja moottoritien itäpuolen) rakentajien pyydetään ottamaan yhteyttä muiden alueiden tarkastajiin. Rakennusvalvonta pahoittelee tilannetta.

 

5.3.2019

VOIMAAN TULLUT ASEMAKAAVA

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 28.1.2019/ § 4 hyväksynyt Karhulanmäen asemakaavan korttelin 222 osan asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

 

8.2.2019

HYVÄKSYTTY RAKENNUSJÄRJESTYS

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 4.2.2019 / § 12 hyväksynyt Mäntsälän kunnan rakennusjärjestyksen, pöytäkirja on nähtävänä osoitteessa: http://193.143.236.21/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192701.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun valtuuston päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

HYVÄKSYTTY SUUNNITTELUTARVEALUERAJAUS

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 4.2.2019 / § 13 hyväksynyt kunnassa käytettävän suunnittelutarvealuerajauksen, pöytäkirja on nähtävänä osoitteessa: http://193.143.236.21/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192701.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun valtuuston päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

 

31.1.2019

HYVÄKSYTTY ASEMAKAAVAN MUUTOS - KARHULANMÄKI KORTTELI 222 OSA

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 28.1.2019/ § 4 hyväksynyt Karhulanmäen asemakaavan korttelin 222 osan asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun valtuuston päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

 

28.1.2019

ASEMAKAAVALUONNOS NÄHTÄVILLE

Kuntakehityslautakunta on 23.1.2019/ § 4 päättänyt asettaa Torin, korttelin 304 osa, asemakaavamuutoksen luonnoksen julkisesti nähtäville mielipiteiden antamista varten. Tori on tarkoitus toteuttaa kansiratkaisuna, jonka alle voidaan toteuttaa autopaikoitus 2-tasoon.

Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 28.1. – 26.2.2019 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Siihen voi tutustua myös kirjastossa sekä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/kaavoja-nahtavana.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 26.2.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla palvelupiste(a)mantsala.fi.

Lisätietoja:
asemakaavainsinööri Tapio Sillfors
puh. 040 314 5454  
tapio.sillfors(a)mantsala.fi

 

10.1.2019

RAKENNUSVALVONNAN VASTAANOTTO MUUTTUU

Entiset vastaanottoajat poistuvat ja vaihtuvat sovittuihin tapaamisiin. Tapaamisaika rakennustarkastajalle varataan lupasihteeri Liisa Heinon kautta.

 

9.1.2019

VOIMAAN TULLUT ASEMAKAAVAN MUUTOS / NUMMELANTIE KORTTELI 251

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 3.12.2018/ § 295 hyväksynyt Nummelantien korttelin 251 asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

 

18.12.2018

VOIMAANTULLUT ASEMAKAAVAN MUUTOS / RAUHAMÄKI

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 12.11.2018/ § 108 hyväksynyt Rauhamäen asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

 

VOIMAANTULLUT ASEMAKAAVAN MUUTOS / MEIJERI

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päätöksellään 12.11.2018/ § 109 hyväksynyt Meijerin asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

 

10.12.2018

HYVÄKSYTTY ASEMAKAAVAN MUUTOS / NUMMELANTIE KORTTELI 251

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 3.12.2018/ § 295 hyväksynyt Nummelantien korttelin 251 asemakaavan muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

 

19.10.2018

VOIMAAN TULLUT OSAYLEISKAAVA

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 10.9.2018/ § 202 hyväksynyt Numminen-Onkimaa osayleiskaavan Andersbergin koulun muutoksen.

Päätöksestä ei ole valitettu. Osayleiskaava on lainvoimainen.

 

17.9.2018

HYVÄKSYTTY OSAYLEISKAAVA - ANDERSBERGIN KOULU

Kunnanhallitus on päätöksellään 10.9.2018/ § 202 hyväksynyt Numminen-Onkimaa osayleiskaavan Andersbergin koulun muutoksen.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on asetettu yleisesti nähtäville.

 

31.8.2018

KAAVOITUSKATSAUS 2018

Mäntsälän kunnanhallitus on päätöksellään 27.8.2018 / § 191 hyväksynyt vuoden 2018 kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan Mäntsälän kunnan kaavoitustilannetta ja esitellään kaavoitusohjelmaa vuodelle 2018–2019. Lisäksi kerrotaan yleisesti kaavoituksen ohjauksesta, kaavahankkeiden etenemisestä ja kaavojen ajantasaisuudesta.

Kaavoituskatsauksia on jaettavana kunnantalon ala-aulassa sekä nähtävillä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla https://www.mantsala.fi/maankayttopalvelut/kaavoitus/kaavoituskatsaus.

 

5.4.2018

MÄNTSÄLÄN YLEISKAAVA 2050 KÄYNNISTÄMINEN

Kunnanhallitus on päätöksellään 5.3.2018/ § 56 käynnistänyt Mäntsälän yleiskaavatyön laadinnan. Samalla keskeytetään vireillä olevien osayleiskaavojen, Kirkonkylän ja Ohkolan valmistelu ja alueiden maankäyttö suunnitellaan osana koko kunnan yleiskaavatyötä.

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä 28.3. – 21.6.2018 välisen ajan Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla (Heikinkuja 4, 1. krs.). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kirjastossa sekä maankäyttöpalveluiden verkkosivuilla www.mantsala.fi → yleiskaavoitus.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 21.6.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja:
Yleiskaava-arkkitehti
Johanna Sääksniemi
p. 040 3145 437
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Takaisin ylös