Talven aika on täynnä uskomuksia, mutta miten uskomukset liittyvät liikuntaan?

Viimeksi muokattu: 30.11.2022

Talven tullen päivämme täyttyvät usein erilaisista uskomuksista. Etenkin lapsille talven aika tai joulun odotus voi olla täynnä erilaisia uskomuksia liittyen lumiukkoihin, tonttuihin, joulupukkiin ja Korvatunturiin. Uskomukset muokkaavat arkeamme, luovat perinteitä ja perheen omia tapoja. Uskomukset ovat siis vahvasti läsnä toteutuneessa käytöksessämme. Uskomuksemme muovautuvat aiemmista kokemuksistamme. Muistatte varmaan aiemmista teksteistä, että myös liikunta on käyttäytymistä. Täten myös liikuntaan vaikuttavat vahvasti aiemmat kokemuksemme ja niistä muovautuneet uskomukset. Liikkumisen toteutumiseksi olisikin tärkeää tarkastella aiempia liikkumiskokemuksia ja näiden pohjalta luotuja uskomuksia.

Uskomusten vahva vaikutus

Uskomukset pohjautuvat aiempiin kokemuksiimme. Jos meillä on haittaavia uskomuksia liikuntaa kohtaan, olisi tärkeä tarkastella mistä ja miten nämä uskomukset ovat muovautuneet. Muovaamme uskomuksia kokemusten pohjalta. Kokemuksien tarkastelussa keskiössä on usein toiminnan hyödyt, haitat, sosiaaliset normit, oma kyvykkyys sekä autonomia – tuttuja asioita, joita olemme käsitelleet aiemmissa blogiteksteissä. Näistä eri osasista muotoutuu uskomukset, jotka ohjaavat käytöstämme eri tilanteissa.

Liikunnan näkökulmasta haitat uskomusten taustalla voivat esimerkiksi olla, että liikunta on hankalaa tai epämiellyttävää. Jos henkilöllä on tällainen uskomus liikuntaa kohtaan, on liikkeelle lähteminen epätodennäköistä. Liikunnan hyötyihin voi taas liittyä kokemus liikunnan positiivisista vaikutuksista omaan terveyteen ja vireystilaan, liikunnan mukavuus tai helppous tai jokin muu positiivinen asia. Liikunnan harrastamisen jatkumisen ja säännöllisyyden kannalta olisikin tärkeää, että henkilöllä on omakohtaisia positiivisia kokemuksia liikunnasta ja liikkumisesta. Oma kyvykkyyden kokemus on tärkeä liikkumisen toteutumisen kannalta. Jos henkilö kokee, että liikunta ei ole itseä varten, koska se on vaikeaa eikä itsellä ole riittäviä taitoja liikkumiseen, ei liikkuminen todennäköisesti houkuta. Tällaiset uskomukset ovat hyvin haitallisia, joihin täytyisi oikealla tavalla paneutua, jotta yksilön olisi mahdollista päästä tekemään liikuntaa itselleen sopivalla ja mieleisellä tavalla. Jokainen on liikkuja, mutta on vain tärkeä löytää se itselle sopiva ja mieluinen tapa. Tärkeää on myös saada oikeanlaista tukea liikkumisen aloittamiseen. Sosiaalisilla normeilla ja lähipiirillä on täten myös suuri vaikutus omien uskomustemme muovaamisessa. Olisikin tärkeä, että myös lähipiirissä on oikeanlaista tukea ja positiivinen ilmapiiri liikuntaa ja liikkumista kohtaan. Yllä käsiteltyjen seikkojen lisäksi tunteilla on vahva vaikutus uskomuksiimme. Esimerkiksi pelko tai tunne itsensä nolaamisesta voivat olla vahvoja kokemuksia, jotka ovat esteenä liikkumisen aloittamiselle.

Tästä huomaammekin, että aikaisemmilla kokemuksilla liikunnan saralla on suuri vaikutus siihen, millaisia uskomuksia meillä on liikkumista kohtaan. Uskomukset voivat olla niin vahvoja, että ne ovat saaneet kokemaan, että liikunta ei ole ollenkaan se oma juttu. Täten uskomuksista on tullut itseä rajoittavia. Rajoittavia uskomuksia on kuitenkin mahdollista purkaa niin, että uskomukset voisivatkin olla tukena toteuttamaan omannäköistä liikkuvaa elämäntapaa.

Miten saada negatiiviset mielikuvat ja uskomukset käännettyä positiivisiksi?

Rajoittavat uskomukset saattavat olla monella esteenä ja luoda ison kynnyksen liikunnan ja liikkumisen aloittamiselle. Tällaiset uskomukset on hyvä tunnistaa ja tarkastella niitä lähemmin. Rajoittavia uskomuksia voivat olla muun muassa:

 ”vain raskas ja hikinen liikunta tuottaa terveyshyötyjä – se ei ole minua varten”

”haluan olla mahdollisimman paljon perheen ja ystävien kanssa yhdessä sekä panostaa töihin – liikunnalle ei ole aikaa”

”liikkumiseen tarvitaan ketteryyttä ja nopeutta – minä taas olen kömpelö, joten liikunta ei ole minua varten”

”liikunta on ikävää eikä tuota minulle iloa – en tahdo käyttää aikaani ikäviin asioihin”

Nämä kaikki uskomukset ovat varmasti kaikki todellisia ja perustuvat aikaisempiin kokemuksiin, joista on muodostettu käsitys, joka ohjaa vahvasti ajatusta siitä mitä liikunta on ja miten liikuntatilanteet tulevat menemään. Usein uskomukset ovat tiedostamattomia ja siksi niitä on hankala havaita. Jos liikunta ja liikkuminen tuntuu hankalalta, olisikin hyvä tarkastella aikaisempia kokemuksia ja niistä muovattuja uskomuksia. Kiinnitä siis huomiota ajatteluusi liikuntaa kohtaan ja yritä päästä käsiksi omiin uskomuksiin. Kyseenalaista rajoittavat uskomukset ja yritä huomata tilanteet, joissa omat uskomukset ja ajattelu rajoittaa omaa liikunta-aktiivisuutta. Kun alat tiedostaa ajattelumalleja, joiden taustalla ovat aikaisemmista kokemuksista muovatut uskomukset, voit alkaa tietoisesti muuttamaan uskomuksiasi vähemmän rajoittaviksi. Tämä saattaa tuntua aluksi oudolta ja vieraalta, mutta tätä on hyvä jatkaa. Näin pääset käsiksi rajoittaviin uskomuksiin, ja voit alkaa muokkaamaan niitä positiivisempaan ja kannustavampaan suuntaan.

X-hyppy lumisen jokivarren reitin varrella

Joulukuun liikuntakampanja

Talvi on ihanaa aikaa, etenkin kun saamme nauttia lumesta ja lumen muokkaamista kauniista valkoisista maisemista. Monilla saattaa olla uskomuksia, että talvella on ikävä liikkua, kun on kylmä ja pimeää. Haastankin meidät kaikki kuntalaiset tarkastelemaan omia uskomuksiamme talvella liikkumista kohtaan. Löydä oma tapasi liikkua myös talven kylmyydessä ja pimeydessä – sisällä tai ulkona. Jaa halutessasi oma talven ajan liikkumisen muoto sosiaalisessa mediassa käyttäen seuraavia hashtageja:

#liikkuvamäntsälä #liikutaanyhdessä #parastaarkea #joulukuu

Kaikkien, jotka joulukuun aikana ovat jakaneet kuvan käyttäen yllä olevia hashtageja, kesken arvotaan punainen voimistelupallo. Pallon käsittely on loistavaa liikuntaa, jossa valloilleen pääsee oma luovuus ja kehon koordinaatio. Mitä kaikkea pallolla voikaan tehdä samalla liikkuen. Täten toivotan kaikille oikein mielekästä ja liikunnan ilon täyttävää joulukuuta.

Liikutaan yhdessä kohti parasta arkea!

Liikunnallisin terveisin,

Karoliina 😊