Pienet lapset liikkuvat luonnostaan – miksi liikkumisesta pidetään niin paljon ääntä nykyään?

Viimeksi muokattu: 10.1.2023

Kuin ajattelemme lapsia, mielikuvissamme on usein jatkuvassa liikkeessä olevat pienet touhuajat. Liikunta-aktiivisuutta mittaavien tutkimustulosten pohjalta tämä mielikuva ei kuitenkaan näyttäisi pitävän paikkaansa, ainakaan kaikkien lapsien kohdalla. Alle kouluikäisten lapsien tulisi saada liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. Tämä ei toteudu läheskään kaikilla lapsilla, koska nykyään lasten liikkuminen toteutuu isossa määrin ohjatun liikunnan parissa ja näin ollen kokonaisliikuntamäärä jää viikkotasolla vähäiseksi. Jotta lapsi liikkuisi terveytensä ja kehityksensä kannalta riittävästi tulisi liikunnan olla lapsen arjessa mukana päivittäin päivän askareiden ja leikin lomassa. Ohjattua liikuntaa saa myös olla, mutta liikuntaa ei saisi laittaa vain ohjatun liikunnan varaan.

Pienten lasten liikkumisen toteutuminen on paljon kiinni aikuisten valinnoista. Lasten riittävän liikkumisen toteutumisen kannalta olisi hyvä tarkastella päivän sisältöä ja sitä, miten se on rakennettu. Kiire on iso tekijä, joka saattaa olla esteenä lapsen liikkumiselle. Arjen kiire saattaa johtaa siihen, ettei lapsella ole aikaa luontaiselle leikille ja liikkeelle saati, että aikuinen heittäytyisi mukaan lapsen leikkiin. Kiireen keskellä sorrutaan myös helppoihin ratkaisuihin, jotta saadaan lapsi pysymään aloillaan. Tähän toimii hyvin älylaite, jonka parissa lapsi viihtyy ja odottaa rauhassa paikoillaan. Arjen keskellä tällaisten helppojen valintojen isompaa merkitystä ei ehkä pysähdytä miettimään. Moni ei ehkä tiedä, että liikkumistottumukset alkavat muotoutua jo kolmen vuoden iässä. Jos lapsi oppii passiivisen, älylaitteiden täyttämän elämäntavan jo näin varhain, on liikunnallisen elämäntavan muotoutuminen haastavaa myöhemmässä elämänvaiheessa. Aikuisen malli on lapselle tärkeää uusien taitojen oppimisessa. Lapsen kanssa yhdessä liikkuminen ja ulkoilu ovatkin tärkeitä tapoja liikunnallisen elämäntavan muotoutumisessa sekä tärkeää yhteistä aikaa, joka tukee hyvinvointia ja lapsen kehitystä kattavasti.

Päivittäisten askareiden ja toimintojen lisäksi elinympäristöllä on vaikutuksia lasten liikkumiseen. Monipuolinen ympäristö ja ulkoleikit tukevat lapsen luontaista liikettä ja motoristen taitojen kehitystä. Monipuolisen ympäristön sijainti lähellä kotia on myös liikkumista edistävä tekijä. Jos turvallinen ja monipuolinen liikuntaa ja leikkiä tukeva ympäristö sijaitsee kaukana kotoa, tarkoittaa tämä usein rattaissa tai autossa istumista, joka vähentää aikaa luontaisesta liikkumisesta.

Liikkumisen merkitys lapselle

Liikunta ei ole lapselle tärkeää vain liikunta-aktiivisuuden vuoksi, vaan riittävä ja monipuolinen liike on tärkeää lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Monipuolinen liikunta ja liikkuminen tukee lapsen yleisiä oppimisen edellytyksiä vaikuttamalla myönteisesti kognitiivisiin prosesseihin, joihin kuuluu muun muassa vireystila, tarkkaavaisuus, keskittymiskyky, havaitseminen ja muistaminen. Lisäksi liikkuminen ja liikunta edistää lapsen fyysistä toimintakykyä ja motoriikkaa sekä ennaltaehkäisee ylipainoa ja tyypin 2 diabeteksen ja muita elintapa- tai verenkiertoelinsairauksien riskitekijöitä, vahvistaa tuki- ja liikuntaelimistöä, vähentää psyykkistä kuormittuneisuutta ja parantaa mielialaa. Lapsen liikkuessa ja leikkiessä hän usein myös pääsee harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja ja opettelemaan muiden kanssa toimeen tulemista. Fyysinen aktiivisuus ei siis ainoastaan vaikuta myönteisesti lapsen fyysisiin ominaisuuksiin, vaan lisäksi tukee lapsen sosiaalista ja psyykkistä kehitystä ja hyvinvointia.

(Lähde: Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:22)

Tammikuun liikuntakampanja

Tammikuu on täällä tuoden uuden vuoden tullessaan. Monelle vuoden alku on uusien tapojen aloittamisen aikaa sekä panostamista omaan hyvinvointiin ja terveyteen. Toivottavasti liikunta kuuluu mukaan sinunkin arkeesi, jos ei – nyt on loistava aika aloittaa. Jaa halutessasi oma mieluisin liikkumisen muoto tai uusi liikuntaharrastus, jonka uuden vuoden kunniaksi aloitat, sosiaalisessa mediassa käyttäen seuraavia hashtageja:

#liikkuvamäntsälä #liikutaanyhdessä #parastaarkea #tammikuu

Kaikkien, jotka tammikuun aikana ovat jakaneet kuvan käyttäen yllä olevia hashtageja, kesken arvotaan jumppamatto. Matto sopii mainiosti kaveriksi pilatekseen, joogaan tai vaikka kuntopiiriin. Toivotan kaikille oikein mahtavaa uutta vuotta ja liikunnan täyteistä tammikuuta.

 

Liikutaan yhdessä kohti parasta arkea!

Liikunnallisin terveisin,

Karoliina 😊