Liikutaan yhdessä kohti parasta arkea

Viimeksi muokattu: 30.11.2022
Mäntsälän kunta haluaa määrätietoisesti edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä panostamalla toimenpiteisiin liikkumisen lisäämisen edistämiseksi, sekä tarjoamalla entistä paremmin erilaisia liikkumisen mahdollisuuksia kaikille kuntalaisille. Tästä on kyse Liikkuva Mäntsälä 2025 -hankkeessa.

Yhteiskunnassa on modernina kaupungistumisen ja teknologian aikakaudella tapahtunut paljon muutoksia, jotka osaltaan ovat myös vaikuttaneet liikuntakulttuuriin. Näitä muutoksia ovat muun muassa matkojen kulkeminen liikkumisen sijaan kulkuneuvoilla, digilaitteet, vapaa-ajan ajanviettotapojen suuri kirjo sekä työn ja koulun vaatimustason nouseminen. Nämä kaikki osaltaan vaikuttavat liikkumiseen ja syövät aikaa arjessa tapahtuvalta liikkumiselta. Lisäksi ne yhdessä luovat ympäristön, joka ei automaattisesti tue terveellisten valintojen tekemistä. Tämä johtaa siihen, että yksilöltä vaaditaan erityisiä ponnisteluja ja suunnitelmallisuutta, jotta olisi mahdollista elää terveyttä edistävällä tavalla. Osaltaan myös uskomus, että liikuntaharrastus itsessään riittää tukemaan meidän hyvinvointiamme ja terveyttä johtaa meitä harhaan. Tosiasia kuitenkin on, että omatoiminen ja säännöllinen arjessa tapahtuva liikkuminen on avainasemassa mahdollistamassa elinvoimaisen vireen ja hyvinvoinnin. Ohjatun liikuntatoiminnan merkitystä ei kuitenkaan saa unohtaa. Ohjattu liikunta mahdollistaa lajien ja harrastusten kirjon, uusien liikunta- ja lajitaitojen oppimisen eri olosuhteissa sekä liikunnan ilon yhdessä tehden.

Liikkuva Mäntsälä 2025 -hankkeen tarkoitus on liikkumisen lisääminen meidän päivittäisessä arjessamme. Usein liikkuminen mielletään juuri liikunta- tai urheilusuorituksien kautta, mutta liikkuminen on paljon monimuotoisempi käsite, joka kattaa sisälleen kaiken liikkumisen, jota arjessa teemme. Päivän kokonaisliikkumismäärä koostuukin monista pienistä kokonaisuuksista. Liikkumisella on tärkeä rooli meidän terveytemme ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä, eikä liikunnan terveysvaikutukset ulotu ainoastaan fyysiseen terveyteen, vaan sillä on merkitystä myös sosiaalisen ja psyykkisen terveyden näkökulmista. Terveyden ylläpitämisen lisäksi liikkumisella on merkitystä myös monien muiden normaalien toimintojemme edistämisessä. Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia muun muassa meidän oppimiskykyymme.

Miten meidän tulisi liikkua?

Jotta saisimme liikunnasta kaikki ne hyvät vaikutukset, jotka edistävät terveytämme ja toimintakykyämme, tarvitsemme ajattelutavan muutoksen niin, että nähdään liikkuminen myös isommassa kuvassa kuin vain niissä erillisissä ja yksittäisissä liikunta- tai urheilusuorituksissa, jotka eivät yksinään riitä terveysvaikutuksien ja hyvän toimintakyvyn edistämisen saavuttamiseksi. Liikkumisen ja liikunnan tulisikin olla osa meidän kaikkien arkipäivää ja näin ollen myös säännöllistä, jotta se parhaiten tukisi meidän terveyttä, elinvoimaa, toimintakykyä ja arjen jaksamista.

Mikä sitten on riittävä määrä liikuntaa, jotta saisimme käyttöömme liikunnan mahdollistamat positiiviset vaikutukset terveyteemme ja toimintakykyymme. Terveyttä edistävän liikunnan tulisi olla päivittäistä. Liikunnan intensiteetti voi vaihdella yksilön terveydentilan ja mieltymysten mukaan. Monella on harhaluulo, että liikunnan tulisi olla erityisen raskasta, jotta sillä olisi vaikutusta terveyteemme. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan jo ihan kävely on erinomainen arkiliikunnan muoto, joka säännöllisesti ja riittävästi tehtynä tukee terveyttämme. Keralla ei tarvitse tehdä kaikkea liikuntaa, vaan päivittäisen liikuntamäärän voi koota monesta pienemmästä kokonaisuudesta. Kaikki liike päivän aikana on hyvästä. Lisäksi kaikki toiminta, joka vähentää passiivista aikaa esimerkiksi istumista, kannattaa. Moni saattaa kokea huonoa omatuntoa, koska ei ehdi tai pysty osallistumaan liikuntaharrastukseen. Tästä ei kuitenkaan kannattaisi huolestua, sillä arkirutiinit ovat parhaimmillaan merkittävin liikuttaja. Liikuntaharrastukset toki tarjoavat arkeen uusia elämyksiä ja yhteisöllisyyttä, jotka liikunnan rinnalla tukevat hyvinvointiamme.

Syyskuun liikuntakampanja

Haluankin nyt kannustaa kaikkia meitä kuntalaisia piristämään arkea tutustumalla omaan lähiympäristöön ja vierailemalla tutulla tai uudella lähiliikuntapaikalla. Syksy tekee jo tuloaan ja tuo mukanaan raikkaan syysilman. Nautitaan siis syksyisistä säistä liikkumalla ulkona kodin, työn, kauppareitin tai harrastusreitin varrella. Voit halutessasi jakaa arjenseikkailusi sosiaalisessa mediassa. Käytä tällöin seuraavia hashtageja:

 

#liikkuvaMantsala #liikutaanyhdessa #parastaarkea #syyskuu

 

Kaikkien, jotka syyskuun aikana ovat jakaneet kuvan käyttäen yllä olevia hashtageja, kesken arvotaan joogamatto. Matto sopii hyvin rauhallisiin syysiltoihin tukemaan kehonhuoltoa tai miksi ei myös reippaampaan kuntotreeniin.

Ota myös haltuun hankkeen some-kanavat ja seuraa hankkeen etenemistä ja liikuntakuulumisia sosiaalisessa mediassa.

 

Liikutaan yhdessä kohti parasta arkea!

 

Liikunnallisin terveisin,

Karoliina 😊