Yksityisteiden avustushakemusten usein kysytyt kysymykset

Viimeksi muokattu: 13.2.2024
Yksityisteiden kunnossapidon avustusten hakemiseen liittyvät kysymykset vastauksineen.

1.  Jos tiekunta on yhdistynyt toiseen tiekuntaan vuoden 2023 aikana, mutta muutos tulee voimaan 1.1.2024, tuleeko vuoden 2024 hakemuksessa ilmoittaa molempien tiekuntien oma tilanne vai yhdistetyn tiekuntien tilanne?

Koska hakemuksissa katsotaan vuoden 2023 taloustilannetta, mutta avustus koskee vuotta 2024 tulee molempien tiekuntien osalta ilmoittaa vuoden 2023 tilinpäätöstiedot. Yhdistetty tiekunta voi hakea avustusta.

2.  Jos tiekunnat yhdistyy vuoden 2024 aikana, kannattaako molempien tiekuntien hakea omat avustukset tälle vuodelle?

Kyllä kannattaa molempien hakea.

3. Silta-avustuksiin on aikaisemmin saanut 15 %:m avustuksen kunnalta. Ely:llä avustusprosentit ovat nousseet, mikä on kunnan tuleva tulkinta silta-avustuksiin?

Perusparannusavustusprosentit selviävät Kunnan hakuohjeesta yksityistiekunnille kappaleesta 1.2.2.

4.  Mikä on kunnossapitoavustuksien arvioitu maksuaikataulu tänä vuonna?

Arvioidaan, että kunnossapitoavustukset tulevat maksuun elo-syyskuussa.

5. Jos tiekunnan kokouspäivämäärää ei ole tiedossa, miten asiasta ilmoitetaan lomakkeella?

Tiekunta esittää avustushakemukseen arvion siitä, milloin kokous tullaan pitämään ja mukaan liitetään selitys, miksi päivä ei ole tiedossa.

6. Miten toimitaan, kun yksityistielain mukaan tiekunnan kokousta ei tarvitse pitää kuin neljän vuoden välein, mutta kunta edellyttää osana avustuspolitiikkaansa, että tiekunnan on kokoonnuttava kerran vuodessa.

Julkisten varojen mahdollisen väärinkäytön ehkäisemiksi kunta haluaa varmistua, että tiekunta on kokoontunut avustusta haettavana vuonna ja tilinpäätöstiedot on hyväksytty.

7. Kunnossapidon avustussummat ovat pysyneet ennallaan vuodesta toiseen, mutta tiekuntien kustannukset ovat nousseet. Onko avustusmääriin tulossa muutosta?

Valtuusto päättää vuosittain yksityistieavustuksien määrärahat. Yksityisteille on jaettu harkinnanvaraista avustusosuutta, jota on myös mahdollista saada jatkossa.

8. Olen jättänyt kunnossapitoavustushakemuksen vanhalla lomakkeella, onko tämä hyväksyttävä toimintatapa?

Kaikki uudet jätettävät kunnossapitoavustushakemukset on toimitettava uudella lomakepohjalla. Jos olet kuitenkin ennen uusien lomakkeiden julkaisua jättänyt avustushakemuksen kuntaan, voidaan näiden jo jätettyjen hakemusten osalta hyväksyä vanhan lomakkeen käyttö, kunhan siitä selviää kaikki samat tiedot kuin uudestakin lomakkeesta.