Vuonna 2022 menestyneiden urheilijoiden stipendit sekä vuoden urheilu- ja kulttuuritekopalkinnot haettavissa

2.11.2022 liikunta

Hakemukset pyydetään toimittamaan kunnantalon Palvelupiste Vinkkiin 9.1.2023 mennessä

VUONNA 2022 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN STIPENDIT

Mäntsälän kunta huomioi vuonna 2022 menestyneet urheilijat varaamalla määrärahan stipendien myöntämistä varten. Urheilija itse tai urheilijan edustama seura voi hakea stipendiä, sitä varten laaditulla lomakkeella. Hakemuksen liitteenä tulee olla virallinen tai oikeaksi todistettu jäljennös tuloksesta.

 

VUODEN 2022 URHEILUTEKO

Mäntsälän kunta haluaa kannustaa edelleen kuntalaisia, yhteisöjä sekä liikunnan ja urheilun parissa toimivia jatkamaan hyvää työtä valitsemalla vuoden urheiluteon. Tämä kunniamaininta luovutetaan henkilölle, seuralle, tai yhteisölle, joka on vuoden aikana osoittanut liikunnallista asennetta, tahtoa ja esimerkillistä hyvää, josta muut voivat ottaa oppia. Teko voi olla esim. urheilusaavutus, valmentajana ansioituminen tai taustavaikuttamista, joka on edistänyt merkittävästi liikunnan ja urheilun harrastamista tai sen mahdollisuuksia esimerkiksi omalla kylällä.

Ehdotuksen vuoden urheiluteoksi voivat tehdä kaikki kuntalaiset, sitä varten laaditulla lomakkeella.

Stipendi- ja vuoden urheiluteko hakemukset pyydetään toimittamaan kunnantalon Palvelupiste Vinkkiin maanantaina 9.1.2023 mennessä osoitteella, Mäntsälän kunta, Liikuntapalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.

Lomakkeita ja tarkemmat stipendin myöntämisperusteet ovat stipendisäännössä, joka on saatavilla palvelupiste Vinkissä. Lomakkeet ovat saatavina myös kunnan kotisivuilla www.mantsala.fi /

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä kansalaistoiminta – lomakkeet – Mäntsälän kunta (mantsala.fi)

 

VUODEN 2022 KULTTUURITEKO

Mäntsälän kunta palkitsee vuosittain vuoden kulttuuriteon tunnustuspalkinnolla. Kulttuuriteko voi olla muun muassa tuote, palvelu, taideteos, tapahtuma tai esitys. Palkinnon saaja voi olla mäntsäläläinen organisaatio, yhdistys tai henkilö. Kulttuuriteon tunnusmerkki on, että se on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt, rikastuttanut tai monipuolistanut kunnan kulttuurisektoria. Kulttuuriteon vaikuttavuus on ollut merkittävä omassa kunnassa, mahdollisesti myös valtakunnallisesti tai kansainvälisesti ja se on koskettanut laajasti kuntalaisia tai mahdollisesti myös ihmisiä yli kuntarajojen.

Ehdotuksen vuoden kulttuuriteoksi voivat tehdä kaikki kuntalaiset, sitä varten laaditulla lomakkeella. Lomakkeita on saatavana kunnantalon palvelupiste Vinkissä ja kunnan kotisivuilla (www.mantsala.fi) /

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä kansalaistoiminta – lomakkeet – Mäntsälän kunta (mantsala.fi)

 

Vuoden kulttuuritekohakemukset pyydetään toimittamaan kunnantalon Palvelupiste Vinkkiin 9.1.2023 mennessä, osoitteella: Mäntsälän kunta, Kulttuuripalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.

 

 

 

Lue myös