Vanhan Porvoontien siltojen ja kadun rakentaminen: Vanhan Porvoontien katuinfran uusimistyöt alkavat Keskuskadun ja Kirvunpolun välisellä osuudella viikolla 13

21.3.2024 kadut

Tällä viikolla Mäntsälän kirkkosillan sekä Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen sillan työmaalla merkittävin työvaihe on ollut kirkkosillan purkutelineen rakentaminen sillan alapuolelle. Apuna purkutelineen rakentamisessa on käytetty viime viikolla paikanpäälle tuotua lauttaa.

Viikolla 13 eli maanantaina 25.3. alkavalla viikolla kirkkosillan purkutelineiden teko jatkuu ja vanhan sillan purkutöiden valmistelu alkaa. Kevyen liikenteen sillalla jatketaan kaukolämpölinjan tuentaa. Tulevalla viikolla alkavat myös Vanhan Porvoontien katuinfran uusimistyöt Keskuskadun ja Kirvunpolun välisellä osuudella. Työt alkavat päällysrakenteiden purkutöillä.

Toivoisimme kaikkien alueella liikkuvien käyttävän opasteilla merkittyjä kiertoreittejä ja välttävän piha-alueiden kautta oikaisemista, sanoo kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen Mäntsälän kunnasta.

Mäntsälän kirkkosilta ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen silta sijaitsevat Mäntsälän keskustassa Vanhalla Porvoontiellä kohdassa, jossa katu ylittää Mäntsälänjoen. Vanhan Porvoontien ajoratasilta ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen silta ovat suljettuja 4.3.2024 lähtien. Kulku Mäntsälänjoen yli ei ole mahdollista urakan aikana uusittavien siltojen kautta. Myös joen varressa oleva kulkuyhteys silloille on suljettu.

Vanhan Porvoontien ajoratasillan ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen siltojen ja kadun korjaus- ja saneeraustöiden arvioidaan valmistuvan marraskuun 2024 lopussa.

 

Lisätiedot:

Mäntsälän kunta, Jarkko Hämäläinen, kuntatekniikan päällikkö, etunimi.sukunimi@mantsala.fi, puh. 040 314 6869 GRK, Jouni Karvonen, työmaapäällikkö, etunimi.sukunimi@grk.fi, puh. 040 557 4123

Seuraa hankkeen etenemistä:

Mäntsälän kunnan www-sivuilta: https://www.mantsala.fi/ajankohtaista/
Facebook: https://www.facebook.com/Mantsalankunta/
Instagram: https://www.instagram.com/mantsalankunta/

Yleiskuva työmaasta (kuva: GRK Suomi Oy)

Vanhan Porvoontien ajoratasillan ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen sillan uusimistöiden aikaisista kiertoreiteistä on opasteet moottoriajoneuvoliikenteelle sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Alueella liikkuvien toivotaan käyttävän opasteilla merkittyjä kiertoreittejä ja välttävän piha-alueiden kautta oikaisemista. (kuva: Welado Oy)