Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen sillan purkutyöt alkavat ensi viikolla

13.6.2024 kadut

Tällä viikolla Vanhalla Porvoontien kirkkosillan työmaalla on tehty työsiltaa uuden sillan rakentamista varten. (kuva: Welado Oy)

Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen sillan purkutyöt käynnistyvät viikolla 25 eli maanantaina 17.6. alkavalla viikolla. Purkutyöt aloitetaan sillan kansirakenteen pois nostamisella sekä puukansiston purkamisella.

Vanhan Porvoontien kirkkosillan työmaalla on valmisteltu uuden sillan rakentamista tekemällä työsiltaa. Viikolla 25 työt jatkuvat sillan muottitelineiden tekemisellä.

Vanhan Porvoontien Keskuskadun ja Kirvunpolun välisellä osuudella on jatkettu hulevesilinjan rakentamista, joka jatkuu myös viikolla 25. Lisäksi ensi viikolla tehdään putkikaivantojen täyttötöitä.

Mäntsälän kirkkosilta ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen silta sijaitsevat Mäntsälän keskustassa Vanhalla Porvoontiellä kohdassa, jossa katu ylittää Mäntsälänjoen. Vanhan Porvoontien ajoratasilta ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen silta ovat suljettuja 4.3.2024 lähtien. Urakan aikana Mäntsälänjoen ylitys uusittavien siltojen kautta ei ole mahdollista. Myös joen varressa oleva kulkuyhteys silloille on suljettu.

Vanhan Porvoontien ajoratasillan ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen siltojen ja kadun korjaus- ja saneeraustöiden arvioidaan valmistuvan marraskuun 2024 lopussa.

Kaakkumäenraitin siltatyömaalla on jatkettu uuden sillan maatukien rakentamista 

Viikolla 23 aloitettu Kaakkumäenraitin sillan maatukien teko on jatkunut tällä viikolla. Viikolla 25 keskitytään sillan uuden kannen noston valmisteluihin sekä sillan päätyjen kevennysrakenteiden tekemiseen. Uusi sillankansi nostetaan paikalleen kesä-heinäkuun vaihteessa.

Kaakkumäenraitilla jätevesi- ja vesijohtolinjojen rakentaminen jatkuu sillan itäpuolella. Työt etenevät suunnitellusti.

Mäntsälän keskusta-alueella sijaitseva Mäntsälänjoen ylittävä Kaakkumäenraitin silta on ollut suljettuna liikenteeltä 22.4.2024 lähtien. Myös rantareitti sillalle on suljettu. Kaakkumäenraitin siltaurakan arvioidaan valmistuvan elokuussa 2024.

Mt 140 (Lahdentie) keskisaarekkeen reunakivien asennus alkaa tällä viikolla 

Viikolla 22 käynnistyneet Mt 140 (Lahdentie) keskisaarekkeen vanhojen rakenteiden purkutyöt ovat lähes valmiit, ja tällä viikolla on päästään aloittamaan graniittisten reunakivien asennus. Työvaihe jatkuu myös viikolla 25. Ensi viikolla aloitetaan myös kasvualustojen tekeminen
Mt 140:n eli Lahdentien keskisaareke uudistetaan Mäntsälän keskustassa Sälinkääntien ja Mäntymäentien välisellä osuudella. Keskisaarekkeen uusimistyöt valmistuvat syyskuun alkuun 2024 mennessä.

Lisätiedot:  
Mäntsälän kunta, Jarkko Hämäläinen, kuntatekniikan päällikkö, etunimi.sukunimi@mantsala.fi, puh. 040 314 6869

GRK, Jouni Karvonen, työmaapäällikkö,
etunimi.sukunimi@grk.fi, puh. 040 557 4123
  
Seuraa hankkeiden etenemistä:  
Mäntsälän kunnan www-sivuilta: https://www.mantsala.fi/ajankohtaista/
Facebook: https://www.facebook.com/Mantsalankunta/
Instagram: https://www.instagram.com/mantsalankunta/

Mt 140:n eli Lahdentien keskisaarekkeen uusimistyöt etenevät suunnitellusti. (kuva: Welado Oy)

Mt 140:n eli Lahdentien keskisaarekkeen vanhojen rakenteiden purkutöitä on tehty tällä viikolla hankealueen pohjoispäässä. (kuva: Welado Oy)

Mt 140:n eli Lahdentien keskisaarekkeen uusiminen vaikuttaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitteihin. (kuva: Welado Oy)

Kaakkumäenraitin sillan maatukien teko on jatkunut tällä viikolla. (kuva: Welado Oy)

Lue myös