Syke-vertailu osoittaa ilmastopäästöjen laskeneen kunnissa, Mäntsälän liikenne- ja ilmastosuunnitelma työstössä

16.5.2024 ympäristö

Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 1990 ja 2005–2022. Päästöt on laskettu Hinku‐laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä. Kuva: Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuntien vuoden 2022 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat edelleen laskussa. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet 36 prosenttia. Päästöjen pieneneminen näkyy erityisesti hiilineutraalisuutta tavoittelevien Hinku-kuntien kuntakohtaisissa päästöissä. Mäntsälän kunta liittyi Hinku-verkostoon vuonna 2022 ja liikenne- ja ilmastosuunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi on paraikaa työn alla.

SYKEn kuntaselvityksessä vuoden 2022 kasvihuonekaasupäästöt laskivat 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet olivat edellisvuosien tapaan tieliikenne, jonka päästöt olivat 28,4 prosenttia, maatalous 19,2 prosenttia ja kaukolämpö 15 prosenttia kokonaispäästöistä.

Vuoden 2022 tuloksissa näkyivät Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset. Sodan vuoksi maakaasun ja puupolttoaineiden käyttöä korvattiin kivihiilellä ja turpeella. Tämä oli nähtävissä erityisesti energiasektorilla ja teollisuudessa. Kaukolämmön tuotannon päästöintensiteetti kasvoi hieman ja päästökauppasektorin ulkopuolisen teollisuuden päästöt kasvoivat 21,6 prosenttia hajalähteissä tapahtuneen öljynkäytön kasvun takia.

– Kunnat ovat tehneet pitkäjänteistä ilmastotyötä ja päästöjen pieneneminen näkyy erityisesti hiilineutraalisuutta tavoittelevien Hinku-kuntien kuntakohtaisissa päästöissä. Kansallisesti sähkön- ja kaukolämmön tuotannon puhdistumisella on ollut suuri merkitys päästöjen pienemisessä. Tekemistä kuitenkin riittää erityisesti ajoneuvoliikenteen päästöjen vähentämisessä, erikoissuunnittelija Jari Rantsi Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Mäntsälän kunta on liittynyt hiilineutraalien kuntien verkostoon (HINKU) vuonna 2022. Kunnan tavoitteeksi on asetettu hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 80 %:iin vuoden 2007 tuloksista jokaista asukasta kohden vuoteen 2035 mennessä.

– Mäntsälän kunta on aloittanut vuonna 2023 liikenne- ja ilmastosuunnitelman laadinnan, johon kirjataan toimenpiteet ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Työtä ohjaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä, kertoo Mäntsälän kunnan liikenne- ja ilmastoasiantuntija Elina Lämsä.

Kestävä ja turvallinen Mäntsälä 2035-liikenne- ja ilmastosuunnitelma etenee päätöksentekoprosessiin syksyn 2024 aikana. Suunnitelman osana kunta on järjestänyt muun muassa liikenne- ja ilmastotyöpajan kartoittaakseen niitä toimia, joita eri sidosryhmät katsovat tarpeellisiksi ilmastotoimenpiteiksi kirjattavan.

Lisäksi keväällä 2024 on aloitettu Mäntsälän kunnan liikennepalveluselvityksen päivitys, jonka avulla on tarkoitus tarkastella Mäntsälän alueen liikennepalveluiden nykytilaa ja joukkoliikennepotentiaalia kunnan järjestämänä palveluna.

Lue lisää kuntavertailusta Suomen ympäristökeskuksen sivuilta tästä linkistä.

Lisätietoja Mäntsälän kunnan osalta:
Elina Lämsä, liikenne- ja ilmastoasiantuntija,
elina.lamsa@mantsala.fi, puh. 040 3146030.

Lue myös