Onko perheessäsi esi- tai perusopetuksen koulukuljetusoppilas? Huoltaja, vastaathan opetuspalveluiden kyselyyn!

12.9.2022 esiopetus

Opetuspalveluiden kysely koulukuljetusoppilaiden huoltajille on avautunut. Kyselyyn toivotaan vastauksia Mäntsälän kunnan koulukuljetuksiin osallistuvien lasten ja nuorten huoltajilta. Lisätietoa sekä kyselystä että siihen vastaamisesta Wilmassa. Kysely on avoinna 12.–28.9.2022.

Opetuspalvelut kerää tietoa Mäntsälän kunnan järjestämässä koulukuljetuksessa olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksista. Kysely on suunnattu kuljetusoppilaiden huoltajille. Kyselyssä on mahdollisuus sekä antaa palautetta ja kertoa kokemuksia syksyn 2022 koulukuljetuksista, ja myös kertoa toiveista tai ideoista koulukuljetusten kehittämiseksi. Koska kyselyyn vastaaminen on rajattu esi- ja perusopetuksen koulukuljetusoppilaiden huoltajiin, löytyvät kyselyä koskevat tarkemmat tiedot sekä ohjeet kyselyyn vastaamiseksi oppilastietojärjestelmä Wilmassa julkaistusta tiedotteesta.

Mikäli kuulut kyselyn kohderyhmään, käythän Wilman kautta vastaamassa kyselyyn. Jokainen vastaus on tärkeä!

Huomaathan, että kysely koskee ainoastaan Mäntsälän kunnan järjestämiä esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Mikäli haluat antaa palautetta Tuusulan kunnan Kellokosken koulun oppilaan kuljetuksesta, olethan yhteydessä Kellokosken kouluun. Mikäli haluat antaa palautetta toisen asteen oppivelvollisen koulukuljetuksesta, olethan yhteydessä Kansaneläkelaitokseen.

 

Lisätietoa

Mäntsälän opetuspalvelut toteutti edellisen kerran koulukuljetuksia koskevan huoltajakyselyn syksyllä 2020. Tuolloin kyselyyn vastasi yhteensä 293 huoltajaa.

Lisätietoa Mäntsälän kunnan koulukuljetuksista

Kysyttävää kuljetusoppilaiden huoltajakyselystä? opetuspalvelut@mantsala.fi