Ohjeita päiväkoteihin, esiopetusyksiköihin ja kouluihin Ukrainan tilanteeseen liittyen

16.3.2022 koulut

Mäntsälän kunnan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa pyydetään huomioimaan tiettyjä asioita Ukrainan tilanteeseen liittyen. Tämä ohjeistus koskee päiväkoteja, esiopetusyksiköitä ja perusopetuksen kouluja.

Oikeus esiopetukseen ja peruskouluun

Oppivelvollisuusikäisillä lapsilla on oikeus päästä esiopetukseen/kouluun ja saada valmistavaa opetusta. Lasten oikeuksien turvaamiseksi ja lapsen tilanteen selvittämiseksi on tärkeää, että ennen palveluihin sijoittumista lapsen tilanne kartoitetaan. Perhe ohjataan olemaan yhteydessä kunnan maahanmuuttokoordinaattoriin, jotta varmistetaan perheen ja lapsen rekisteröityminen maahanmuuttoviranomaisille sekä tilapäisen suojelun tarve. Samoin toimitaan, jos ukrainalainen perhe on Mäntsälässä kotimajoituksessa ja majoitusta järjestävä taho tiedustelee lapselle koulupaikkaa.

Suomeen jo saapuneet, vailla virallista huoltajaa olevat kouluikäiset lapset on saatettava välittömästi maahanmuutosta vastaavien viranomaisten tietoon ja lastensuojelun piiriin.

Oikeus varhaiskasvatukseen

Ukrainasta saapuvilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Mikäli päiväkotiinne tulee tiedustelu varhaiskasvatuspaikasta, ennen palveluihin sijoittumista lapsen tilanne kartoitetaan. Perhe ohjataan olemaan yhteydessä kunnan maahanmuuttokoordinaattoriin, jotta varmistetaan perheen ja lapsen rekisteröityminen maahanmuuttoviranomaisille sekä tilapäisen suojelun tarve. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus kartoittaa lapsen tilanteen yhdessä perheen ja maahanmuuttokoordinaattorin kanssa. Mikäli ukrainalainen lapsi ei asu vakituisesti Mäntsälässä, varhaiskasvatuspaikka myönnetään kuitenkin aina tarveharkintaisesti.  Vakituisesti kunnassa asuvien kohdalla toimitaan, kuten muidenkin kuntalaisten kanssa.

Suomeen jo saapuneet, vailla virallista huoltajaa olevat varhaiskasvatusikäiset lapset on saatettava välittömästi maahanmuutosta vastaavien viranomaisten tietoon ja lastensuojelun piiriin.

Mikäli teidän päiväkotiin, esiopetusyksikköönne tai kouluunne tulee yhteydenottoja ukrainalaisiin lapsiin liittyen, ohjatkaa heitä olemaan yhteydessä neuvonnan maahanmuuttokoordinaattoriin. Näin ukrainalaisille voidaan antaa neuvoa siitä, kuinka ukrainalaiset voivat rekisteröityä ja kuinka eri palveluihin voi päästä. On tärkeää, että ukrainalaisten perheiden kokonaistilanne on tiedossa ja henkilötiedot on tarkistettu.

Ukrainalaisille tilapäistä suojelua saaville ei nykytiedon valossa tule kotikuntamerkintää, eivätkä he ole oikeutettuja kotoutumispalveluiden asiakkuuteen, vaan heidän sosiaali- ja terveyspalvelunsa järjestetään ensisijaisesti vastaanottokeskusten kautta. Akuutteihin palveluihin voi aina hakeutua Keusoteen, statuksesta riippumatta.

Yhteystiedot

Maahanmuuttokoordinaattori Hanna Holm, puh. 040 314 6749 ja hanna.holm@mantsala.fi.

Koulutuspalveluiden yhteyshenkilö koulupaikoista kouluasiainsihteeri Hanna Siponen puh. 040 314 6734 ja hanna.siponen@mantsala.fi

Varhaiskasvatuspalveluiden yhteyshenkilö varhaiskasvatuspaikoista varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina Korhonen puh. 040 314 5084 ja tiina.j.korhonen@mantsala.fi