Mäntsälän kunta Hinku-verkoston jäseneksi

14.6.2022 asuminen

Mäntsälän kunnanvaltuusto on päättänyt 13.6.2022 kokouksessaan, että Mäntsälän kunta liittyy HINKU-verkoston jäseneksi.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

Hinku-verkostossa on jo mukana jo yli 80 Hinku-kuntaa sekä viisi Hinku-maakuntaa, jotka ovat sitoutuneet päästötavoitteeseen. Lisäksi Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

 

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/hinku/

 

Lisätietoja: Mika Pynttäri, tekninen johtaja