Mäntsälän kunnanhallituksen 9.5.22 kokouksen päätökset

11.5.2022 päätöksenteko

Kunnanhallituksen päätöstiedote koskee kunnanhallituksen 9.5.2022 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Hyvinvointiraportti 2021

4 Tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten vastaanoton kuntamallin käyttöönotto
Tarkennettiin päätökseen: tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten kuntamalli.

5 Mäntsälän osavuosikatsaus 1/2022 ja talousarviomuutokset
Tehtiin tarkennuksia ja korjauksia liitteenä olevan valtuuston strategiamittaristoon.

6 Kuntakehityslautakunnan vaali vuosille 2021-2025 / eroaminen ja uuden jäsenen valinta / Timonen

7 Sarastia Oy:n yhtiökokousedustaja
Valittiin talousjohtaja Riitta Samola.

8 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustaja
Valittiin Tapio Havula, varalle Katri Manninen.

9 Viranhaltijapäätökset

10 Lautakuntien pöytäkirjat

11 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 12.5.2022

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 314 5201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös