Mäntsälän kunnanhallituksen 30.5.22 kokouksen päätökset

1.6.2022 päätöksenteko

Päätöstiedote koskee kunnanhallituksen 30.5.2022 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

PÄÄTÖSTIEDOTE / Kunnanhallitus

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano
4 Kunnan takaus Mäntsälän Jäähalli Oy:n lainaan; Lisättiin päätökseen liiketoimintasuunnitelman esittäminen kunnanhallitukselle.
5 Kirjastojärjestelmän vaihto / Koha-Suomi Oy osakkeiden osto
6 Määräalan osto Kylä-Maisala 505-407-4-48 rakennuksineen / kuvanveistäjä Varjan ateljee; Lisättiin päätökseen sopimuksen tekeminen Taideyhdistyksen kanssa.
7 Koulukuljetussopimusten optioiden käyttö
8 Tietohallinnon asiantuntijan toimen perustaminen
9 Kunnanjohtajan johtajasopimus
10 Viranhaltijapäätökset
11 Lautakuntien pöytäkirjat
12 Ilmoitusasiat

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 2.6.2022

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 314 5201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)