Mäntsälän kunnanhallituksen 26.2.23 kokouksen päätökset

28.2.2024 päätöksenteko

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Nivos-konsernin yhtiöiden vuonna 2024 nostettavien lainojen ja näille otettavien korkosuojausten takaaminen

4 Mäntsälän Jäähalli Oy:n pääomalaina

5 Vuoden 2023 kulttuuriteko

6 Kulttuuritoimen avustukset 2024

7 Mäntsälän kunnan lausunto rakentamislakiin esitetyistä muutoksista

8 Varavaltuutetun määrääminen

9 Vuoden 2023 aikana tehdyt valtuustoaloitteet, niiden käsittelyvaiheet ja toimenpiteet

10 Viranhaltijapäätökset

11 Lautakuntien pöytäkirjat

12 Ilmoitusasiat

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä Dynasty-tietoverkossa (avautuu Dynastyyn) to 29.2.2024 lähtien. Seuraava kunnanhallituksen kokous  on 11.3.24.

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa kunnan hallintojohtaja Esa Siikaluoma, puh. 040 314 5201, sähköposti esa.siikaluoma@mantsala.fi.

Lue myös