Mäntsälän kunnanhallituksen 25.4.22 kokouksen päätökset

26.4.2022 päätöksenteko

Päätöstiedote koskee kunnanhallituksen 25.4.2022 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

Kunnanhallitus 25.4.22 esityslista (avautuu Dynasty-palvelussa)

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Mäntsälän kunnan kuljetuspalvelut, Reitti 10 sekä Ostovuoro 2 (Ei julkinen ennen hankintapäätöstä)

4 Kaavoituskatsaus 2022

5 Ehdotus Vesiosuuskunta Suonen toiminta-alueen laajentamiseksi

6 Mäntsälän kunnan lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023-2030

7  Perinnön hakeminen valtiolta; Päätökseen todettiin, että perintöä haetaan hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen mukaisiin toimenpiteisiin.

8 Mäntsälän kunnan konserniohje

9 Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustaja
Valittiin Tapio Havula, varalle Katri Manninen.

10 Lautakuntien pöytäkirjat

11 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 28.4.2022

 

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 314 5201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)