Mäntsälän kunnanhallituksen 15.8.22 kokouksen päätökset

17.8.2022 päätöksenteko

Päätöstiedote koskee kunnanhallituksen 15.8.2022 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

Linkki esityslistaan

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta / Valittiin Eero Kokko ja Timo Leino.

3 Kunnan takaus Mäntsälän Jäähalli Oy:n lainaan  / Täydennettiin päätöstä; Lokakuun loppuun mennessä raportoidaan kaikkia palveluja koskeva markkinointisuunnitelma ja tehdyt toimenpiteet.

4 Talousarviokehys ja talousarvion laadintaohje vuodelle 2023

5 Kunnan rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet

6 Pitkäaikaisen lainan nostaminen

7 Edustajien nimeäminen KUUMA-johtokuntaan vuosille 2021-2023 / Valittiin Annika Warras-Stjernvall.

8 Ikäihmisten neuvosto 2021 – 2025 / varajäsen Sirpa Komosen eroaminen ja uuden varajäsenen nimeäminen / Myönnettiin ero ja uuden valinta seuraavassa kokouksessa.

9 Viranhaltijapäätökset

10 Lautakuntien pöytäkirjat

11 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 18.8.2022

 

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Read also