Mäntsälän kunnan hyvinvointiraportti 2023 julkaistu

12.6.2024 hyvinvointi

Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja hyvinvointilautakunta ovat hyväksyneet Mäntsälän kunnan hyvinvointiraportin. Hyvinvointiraportti 2023 on julkaistu kunnan kotisivuilla, ja löytyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sivuilta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 6 §:n mukaan kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kunnassa on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain.

Lisäksi kunnassa on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma edellä mainituista asioista. Kunnan on toimitettava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyvinvointialueelle ja julkaistava se julkisessa tietoverkossa.

Mäntsälässä kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain hyvinvointiraportissa. Raportissa hyvinvoinnin edistämistä ja siinä tapahtuneita muutoksia tarkastellaan vuosien 2022–2025 hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden, toimenpiteiden ja arviointikriteerien mukaisesti liikkumisen lisäämisen, digiosallisuuden lisäämisen, syrjäytymisen ehkäisyn ja osallisuuden vahvistamisen sekä turvallisuuden vahvistamisen näkökulmista.

Lue myös