Mäntsälän keskusta-alueen infrahankkeet etenevät aikataulussa

7.6.2024 kadut

Mt140 (Lahdentie) keskisaarekkeen vanhojen rakenteiden purkutyöt valmistuvat viikolla 24. (kuva: Welado)

Kesä on infrahankkeilla vilkasta aikaa ja työmailla ahkeroidaan myös lomakuukausien aikana. Mäntsälän keskusta-alueen infrahankkeiden työmailla tehdään normaaleja rakennustöitä sekä melua aiheuttavia töitä meluilmoituksen sallimissa rajoissa 25.3.2024 -29.11.2024 välisenä aikana arkisin klo 7.00–20.00. Meluavia töitä ei tehdä sunnuntaisin tai muina pyhäpäivinä.

Kaakkumäenraitin uuden sillan maatukien rakentaminen aloitettu

Kaakkumäenraitin uuden sillan maatukien rakennustyöt on aloitettu tällä viikolla. Maatukien tekoa jatketaan myös viikolla 24 eli maanantaina 10.6. alkavalla viikolla.

Kaakkumäenraitilla jätevesi ja vesijohtolinjojen teko on jatkunut tällä viikolla Mäntsälänjoen alittavan osuuden putkitustöillä.

Mäntsälän keskusta-alueella sijaitseva Mäntsälänjoen ylittävä Kaakkumäenraitin silta on suljettu liikenteeltä 22.4.2024 alkaen. Myös rantareitti sillalle on suljettu. Kaakkumäenraitin siltaurakka valmistuu alustavan arvion mukaan elokuussa 2024.

Vanhan Porvoontien kirkkosillan työmaalla käynnissä uuden kannen rakentamiseen liittyvät valmistelevat työt

Vanhan Porvoontien kirkkosillan työmaalla on aloitettu uuden sillan kannen muotin rakentamisessa käytettävän työtelineen rakentaminen. Sillan kannen valu tullaan todennäköisesti tekemään heinäkuussa yötöinä. Valutyöt tehdään yöllä, koska olosuhteet lämpötilan osalta ovat työn onnistumiselle silloin paremmat. Työvaiheesta ei aiheudu meluhaittaa.

Vanhan Porvoontien Keskuskadun ja Kirvunpolun välisellä osuudella vesihuollon työt ovat edenneet suunnitellusti. Uutta hulevesilinjaa rakennetaan kirkkosillan eteläpuolella.

Mäntsälän kirkkosilta ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen silta sijaitsevat Mäntsälän keskustassa Vanhalla Porvoontiellä kohdassa, jossa katu ylittää Mäntsälänjoen. Vanhan Porvoontien ajoratasilta ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen silta ovat suljettuja 4.3.2024 lähtien. Urakan aikana ei ole mahdollista kulkea Mäntsälänjoen yli uusittavien siltojen kautta. Myös joen varressa oleva kulkuyhteys silloille on suljettu.

Vanhan Porvoontien ajoratasillan ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen siltojen ja kadun korjaus- ja saneeraustöiden arvioidaan valmistuvan marraskuun 2024 lopussa.

Mt 140 (Lahdentie) keskisaarekkeen vanhojen rakenteiden purkutyöt valmistuvat ensi viikolla

Mt 140:n eli Lahdentien keskisaarekkeen uudistaminen etenee Mäntsälän keskustassa Sälinkääntien ja Mäntymäentien välisellä osuudella. Viikolla 22 käynnistyneet keskisaarekkeen vanhojen rakenteiden purkutyöt valmistuvat ensi viikolla. Tällä viikolla valmistellaan myös ensi viikon kiveystöitä tekemällä kivipohjia. Lisäksi viikolla 24 asennetaan reunakiviä sekä tehdään keskisaarekkeen kasvualustoja.

Mt 140:n eli Lahdentien keskisaareke uudistetaan Mäntsälän keskustassa Sälinkääntien ja Mäntymäentien välisellä osuudella. Keskisaarekkeen uusimistyöt valmistuvat syyskuun alkuun 2024 mennessä.

 

Lisätiedot:

Mäntsälän kunta, Jarkko Hämäläinen, kuntatekniikan päällikkö, etunimi.sukunimi@mantsala.fi, puh. 040 314 6869

GRK, Jouni Karvonen, työmaapäällikkö, etunimi.sukunimi@grk.fi, puh. 040 557 4123

 

Seuraa hankkeiden etenemistä:

Mäntsälän kunnan www-sivuilta: https://www.mantsala.fi/ajankohtaista/

Facebook: https://www.facebook.com/Mantsalankunta/

Instagram: https://www.instagram.com/mantsalankunta/

Kaakkumäenraitin uuden sillan maatukien rakennustyöt on aloitettu viikolla 23. (kuva: Welado)

Lue myös