Kyselyt valtuustoaloitteeseen Arvot ja keskusteluilmapiiri koulussa vastaamiseksi

23.3.2023 koulut Kasvatus ja opetus

Mäntsälän opetuspalvelut järjestää maaliskuussa sähköiset kyselyt vastatakseen valtuustoaloitteeseen koulujen keskusteluilmapiiristä ja sitoutumattomuudesta (Kunnanvaltuusto 12.12.2022 §107).

Kyselyitä on yhteensä kolme: yläluokkien oppilaille, heidän huoltajilleen ja yläluokkien henkilökunnalle.

Kaikki kyselyt ovat sisällöltään samantyyppiset. Kyselyissä on kaksi monivalintakysymystä ja yksi avoin kysymys, johon voi halutessaan kirjoittaa ajatuksia ja kokemuksia aiheesta.

Yläluokilla 7–9 opiskelevat oppilaat vastaavat kyselyyn koulupäivän aikana. Huoltajat ja yläkoulujen opettajat sekä koulujen henkilökunnan jäsenet ovat tänään 23. maaliskuuta saaneet linkin Wilma-viestissä kyselyyn vastaamiseksi.

Kyselyt toteutetaan sähköisinä kyselyinä. Niihin vastaamisen voi aloittaa heti. Vastaaminen on mahdollista maaliskuun loppuun, vastausaika päättyy 31.3.2023.

Huomaathan, että keskeneräiset kyselyvastaukset eivät tallennu.

Lämmin kiitos vastauksistasi!

Lisätietoa: Valtuustoaloite Arvot ja keskusteluilmapiiri koulussa -kysely 

Lue myös