Kunnan verkkosivusto on uudistunut

11.4.2022

Kunnan kotisivut ovat uudistuneet. Uusi verkkopalvelu tarjoaa aiempaa selkeämmän, visuaalisemman ja hyvin saavutettavan käyttökokemuksen.

Uudistuksen alkuvaiheessa kysyttiin kuntalaisten ja kumppaneiden toiveita ja ajatuksia sekä huomioitiin aiemmin saatu palaute palvelun kehittämiseksi.

Uusilla sivuilla tieto on järjestetty aiheittain ja teemoittain, etusivun kautta on pääsy suosituimpiin asiakokonaisuuksiin ja sisältöjä voi hakea mm. aihe-, kohderyhmä- ja avainsanaperustaisesti. Sisältöjen sujuvan löydettävyyden lisäksi kokonaisuutta rakennettaessa on pyritty mahdollisimman esteettömään ja miellyttävään käyttökokemukseen sekä sisältöjen esittämistavassa selkeyteen ja olennaisuuteen. Ulkoasultaan sivusto henkii kunnan graafista kokonaisilmettä, ja visuaalisilla sekä rakenteellisilla elementeillä luodaan palvelusta yhtenäistä käyttökokemusta.

Asioinnin helpottamiseksi kaikki kunnassa käytössä olevat lomakkeet, sähköisen asioinnin kanavat ja yhteystiedot sekä päätöksentekoon liittyvät asiat on nyt kerätty toiveiden mukaisesti helposti löydettävissä oleviksi osioiksi. Myös palautteenanto on jatkossa helppoa ja palaute kohdentuu heti palautteeseen liittyvälle taholle.

Uusia sisältöjä ovat myös muun muassa blogipalsta, jossa alojen asiantuntijat ja tekijät kirjoittavat mielenkiintoisista aiheista inhimillisestä näkökulmasta. Uutta on myös Ukraina-tiedon sivusto, johon kootaan ajankohtaista tietoa aiheeseen liittyen. Myös korona-tiedotus jatkuu omana aihepiirinään niin kauan kuin tilanne vaatii. Asumisen sekä matkailun ja kulttuurin -osiot ovat entistä laajempia ja visuaalisempia ja sivustoja tullaan käyttämään osana kuntamarkkinointia.

– Haluamme myös kertoa entistä aktiivisemmin siitä, mikä toimii ja on hyvin Mäntsälässä. Täällä on paljon asioita ja tekijöitä, joista kannattaa olla ylpeä, ja jotka vankistavat Mäntsälän positiivista mainetta. Näitä asioita tuodaan esiin erilaisin kampanjoin ja haastein, jotka näkyvät jatkossa myös verkkosivuilla, verkkopalvelu-uudistuksen projektipäällikkö, kunnan markkinointivastaava Jaana Jetzinger sanoo.

Uusi verkkopalvelu on jatkossa kunnan viestinnän ja markkinoinnin kotipesä, jota kehitetään tavoitteellisesti yhä monipuolisempaan suuntaan. Syksyyn mennessä sivustoon tulee myös englanninkielinen osio, ja saadun käyttäjäpalautteen perusteella eri palvelukokonaisuuksia kehitetään edelleen.

– Laaja ja kompleksinen kokonaisuus toteutettiin tiukalla henkilöstöresursseilla vaativassa aikataulussa, mutta pääsimme todella hienosti tavoitteisiin, mistä kiitän lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneita ja -tekijöitä, Jetzinger toteaa.

Mänt­sä­län ta­pah­tu­mil­le myös uusi si­vus­to

Samassa yhteydessä kotisivujen kanssa julkaistaan myös Mäntsälän tapahtumat -verkkosivusto, joka on integroitu osaksi kunnan verkkopalveluja. Tapahtumasivusto kokoaa yhteen eri toimijoiden Mäntsälässä järjestämät tapahtumat ja muut aktiviteetit. Palvelusta voit hakea tapahtumaa tai tilaisuutta sisällön lajin, sen järjestäjän tai tapahtumapaikan perusteella.

Sivuston on kaikille tapahtumajärjestäjille maksutta käytössä ja sen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa kunnan markkinointi- ja viestintätiimi. Mukaan voi tulla rekisteröitymällä sivustolla tapahtumanjärjestäjäksi.

Kunnan verkkosivu-uudistus käynnistyi syyskuussa 2021 ja projektia on viety eteenpäin monialaisena yhteistyönä siten, että jokaiselta kunnan palvelualueelta on ollut mukana asiantuntijoita sekä suunnittelussa että toteutuksessa ulkoisen palvelutoimittajan lisäksi. Jatkossa sivuja ylläpidetään ja päivitetään samaan tapaan kunnan markkinointi- ja viestintätiimin vastatessa ylläpidosta, kokonaiskehittämisestä ja käyttötuesta.

Otamme sivujen julkistuksen jälkeen mielellämme palautetta, kehittämisehdotuksia ja käyttäjäkokemuksia vastaan. Palautetta voit lähettää kätevästi kunnan kotisivujen palaute-kanavan kautta, johon suora linkki löytyy jokaiselta sisältösivulta.  

Lue myös