Kunnan eettiset pelisäännöt yhteiseen käyttöön

7.11.2023

Mäntsälän kunnan eettiset pelisäännöt on hyväksytty lokakuussa 2023 kunnanvaltuustossa ja ne koskevat kaikkea Mäntsälän kunnan toimintaa ja toimijoita: työntekijöitä, viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. 

Eettisen ohjeistuksen tarkoituksena on edistää hyvää päätöksenteko- ja toimintakulttuuria sekä vuorovaikutusta Mäntsälän kunnassa. Haluamme olla vastuullinen toimija, jonka päätöksenteko, johtaminen, hallinto ja muu toiminta perustuu yhteisiin arvoihin. Eettisen ohjeistuksen tarkoituksena on tukea arvojen toteutumista käytännössä arjen tekoina.

Eettisesti kestävä kunnallinen päätöksenteko on sekä lainmukaista että yhdessä sovittuja arvoja toteuttavaa. Se kannustaa toimimaan entistä paremmin, avoimemmin ja kestävämmin ja kiinnittämään huomiota siihen, miten asiat tehdään ja miltä ne näyttävät ulkopuolisen silmissä.

Eettisten pelisääntöjen lähtökohtana on kuntastrategia ja erityisesti siinä määritellyt toiminnan arvot, turvallisuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. On tärkeää tunnistaa, mitä arvot tarkoittavat ja miten ne ilmenevät käytännön eettisinä toimintaperiaatteina.

Eettiset pelisäännöt täydentävät Mäntsälän kunnan muita voimassa olevia ohjeita kuten esimerkiksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta.

Eettisten pelisääntöjen muistilista :

• Kunnioitamme muita ja muiden mielipiteitä.
• Keskustelemme asioista, sillä keskustelu lisää tietoisuutta ja auttaa ymmärtämään muiden mielipiteitä.
• Olemme avoimia. Avoimuus edistää eettisten pelisääntöjen toteutumista.
• Näytämme esimerkkiä. Omalla toiminnallamme voimme vaikuttaa siihen, miten eettiset periaatteet näkyvät organisaatiossa.
• Annamme palautetta toisillemme kunnioittavalla tavalla.
• Suhtaudumme avoimesti myös kehittämisehdotuksiin ja saatuun palautteeseen mahdollisuutena parantaa omaa ja yhteistä toimintaa.

Eettisten ohjeiden liitteenä on myös muistilista some-viestinnän perusasioista:

• Somekanavissa on käyttöehdot, joita tulee noudattaa.
• Viesti asiallisesti, toisia kunnioittaen. Tee selkeä ero tiedon ja mielipiteen välille.
• Jos edustat työnantajaasi somessa, kirjoita vain vastuualueellesi kuuluvista asioista.
• Älä kirjoita someen luottamuksellisista tai salassapitovelvollisuuden piiriin lukeutuvista asioista.
• Jos olet eri mieltä jostakin asiasta, esitä ajatuksesi rakentavasti ja ratkaisuhakuisesti.
• Harkitse, ennen kuin julkaiset viestiäsi. Verkossa julkaistua sisältöä ei voi hallita, sillä viestiä jaetaan ja se voi saada sellaista julkisuutta, jota et olisi toivonut.
• Verkkokirjoituksista ei kannata provosoitua. Perustele näkökantasi ja vältä toisten syyttelyä. Jos teet virheen, myönnä se ja korjaa virheesi.
• Kollegoja, työnantajaa tai esim. asiakaspalvelutilanteita ei kannata kritisoida somessa.
• Jos julkaiset esim. kuvia tai piirroksia, sinulla pitää olla siihen lupa. (Julkistettua teosta saa siteerata hyvän tavan mukaisesti.)
• Kaikkia asioita ei kannata viedä nettiin tai sosiaaliseen mediaan.

Pelisäännöt on laadittu yhteistyössä luottamushenkilöiden ja johtoryhmän kanssa.

Lue myös