Kilpijärven, Isojärven ja Hunttijärven kunnostushankkeet käynnistyivät

19.6.2024 ympäristö

Hunttijärvellä esiintyy isosorsimoa, joka on vaatimattoman näköinen mutta herkästi levittäytyvä vieraslaji (kuvassa etualalla)

Mäntsälän kunta sai ympäristöministeriöltä avustusta kolmen järven kunnostukseen. Hankkeissa tavoitellaan järvien ekologisen tilan kohenemista, paikallisten toimijoiden verkostoitumista sekä seurantatiedon kartuttamista. Hankkeita koordinoidaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

Kolmella hyvää huonommassa ekologisessa tilassa olevalla järvellä toteutetaan tulevien vuosien aikana kunnostustoimenpiteitä. Kilpijärvi ja Hunttijärvi sijaitsevat Mäntsälässä, ja Isojärvi Mäntsälän ja Pornaisten kuntien alueella. Hankkeiden painopisteenä on vähentää järviin suuntautuvaa ulkoista kuormitusta. Maa- ja  metsätalousvaltaisilla valuma-alueilla tehdään tiivistä yhteistyötä viljelijöiden ja laajemminkin maanomistajien kanssa kuormituksen vähentämiseksi.

”Ekologisen tilan paraneminen heijastuu myös järven virkistyskäyttöön, kun rehevyys ja sinilevät vähenevät. Paikallisyhteisöille kunnostushankkeet ovat mahdollisuus verkostoitua ja toimia yhdessä järven tilan parantamiseksi”, toteaa Ekaterina Ikonen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.

Järvien kunnostaminen vaatii pitkäjänteistä kuormituksen vähentämistä useiden vuosien ajan. Mäntsälän Kilpijärven kunnostushanke on jatkoa vuosien 2022-2023 hankkeelle, jossa kunnostustoimet pääsivät vauhdikkaasti käyntiin. Edellisessä hankkeessa laadittiin useita selvityksiä ja suunnitelmia, joiden toimeenpanoa jatketaan nyt alkaneessa kolmivuotisessa (2024-2026) hankkeessa. Kilpijärvi on huonossa ekologisessa tilassa, ja toimenpiteitä toteutetaan monipuolisesti sekä valuma-alueella vesistökunnostusrakenteiden avulla, että järvessä kalaston poistoa pilotoimalla. Järvellä toteutetaan myös pienimuotoista niittoa hauen elinympäristön parantamiseksi. Ympäristöministeriö myönsi hankkeelle avustusta noin 136 000 euroa, kattaen noin 60 % kustannuksista.

Isojärven kunnostushanketta toteutetaan yhteistyössä Pornaisten kunnan kanssa vuosina 2024-2026. Hankkeen painopisteenä on ulkoisen kuormituksen vähentäminen herkästi tulvivalla Halkianojan alueella. Isojärvellä on aiemmassa hankkeessa vuonna 2022 selvitetty valumavesien hallintaa ja tulvahaittoja. Uuden hankkeen työ on jo käynnistynyt kosteikkosuunnittelulla ja vesinäytteenotolla.

Isojärven ekologinen tila on huono. Ympäristöministeriö myönsi
hankkeelle avustusta 73 800 euroa, kattaen 50 % kustannuksista. Tyydyttävässä ekologisessa tilassa olevalla Hunttijärvellä kunnostustoiminta käynnistyy kartoittamalla valuma-alueelta tehokkaita paikkoja ulkoista kuormitusta vähentäville rakenteille.

Hanke on käynnissä vuosina 2024-2025, jolloin toteutetaan vesistökunnostusrakenteita ja tehdään vedenlaadun seurantaa sekä viestintää erityisesti järven rannoilla lisääntyneen isosorsimo-vieraslajin torjunnasta. Ympäristöministeriö myönsi hankkeelle avustusta 12 600 euroa, kattaen 37,5 % kustannuksista.

Lisätietoja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta:
Ekaterina Ikonen, ympäristösuunnittelija, puh. 040 314 4735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Liisa Garcia, ympäristösuunnittelija, puh. 040 314 4740, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

 

Lue myös