Keski-Uudenmaan uimavesien mikrobiologinen laatu hyvä

12.6.2024 vapaa-aika

Kuva: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus / Lähtelän uimaranta 6.6.2024.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus haki 6.6.2024 uimarantavesien seurantanäytteitä Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan ja Nurmijärven suurimmilta yleisiltä uimarannoilta, eli niin sanotuilta EU-rannoilta. Näytteistä tutkittiin Escherichia coli -bakteeri sekä suolistoperäiset enterokokit. Uimarantojen vesien mikrobiologinen laatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Sinilevää ei rannoilla havaittu. Bakteeripitoisuudet olivat hyvin matalia.

Uimarantavesien lämpötilat vaihtelivat 19,0–23,0 °C välillä. Lämpimintä vesi oli Tuusulassa Häklin, Rusutjärven ja Urheilupuiston uimarannoilla, ja viileintä vesi oli Saaren järven uimarannalla Mäntsälässä.  Näytteet otettiin viime viikon torstaina (6.6.), jolloin oli yleisesti takana melko lämmin ajanjakso. Nyt ilman lämpötilat ovat laskussa, joten uimavedetkin saattavat viilentyä hieman.

Uimavesinäytteet otettiin seuraavilta järviltä ja rannoilta:

Järvenpää: Tuusulan järvi, Tervanokan uimaranta

Tuusula: Häklin ja Urheilupuiston lammet sekä Rusutjärven uimaranta

Mäntsälä: Keravanjärvi (Mäntsälän kunnan uimaranta) ja Saaren uimaranta

Nurmijärvi: Sääksin uimaranta (Sääksjärvi) ja Tiiran uimaranta (Valkjärvi)

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi löytyy uimarantojen PDF-muotoinen tulostaulukko, johon uimakauden aikana otettavien vesinäytteiden tulokset päivitetään. Näytetulokset löytyvät myös uimarantojen ilmoitustauluilta.

Sinilevähavaintoja voi seurata Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä (www.jarviwiki.fi), jonne jokainen voi merkitä myös omat sinilevähavaintonsa.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Tapio Multanen puh. 040 34 4720, tapio.multanen@tuusula.fi

Lue myös