Kaavoituskatsaus 2024 on julkaistu!

8.5.2024 kaavoitus

Kunnanhallitus on päätöksellään 29.4.2024 / § 86 hyväksynyt vuoden 2024 kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus on nähtävillä kuntakehityspalveluiden verkkosivuilla osoitteessa www.mantsala.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus ja Maankäyttö > Kaavoituskatsaus

 

Lisätietoja:
Kaavoituspäällikkö Maria Isotupa
puh. 040 314 5437, maria.isotupa@mantsala.fi

Lue myös