Kaakkumäenraitin sillan paalutustöitä tehdään viikolla 21

16.5.2024 kadut

Kaakkumäenraitin sillan paalutustöitä tehdään viikolla 21

Tällä viikolla Kaakkumäenraitin siltatyömaalla on valmisteltu ensi viikolla tehtävää paalutusta. Paalutustöitä tehdään viikolla 21 eli maanantaina 20.5. alkavalla viikolla. Töitä tehdään meluluvan mukaisesti klo 7–20 välisenä aikana.

Kaakkumäenraitilla vesihuoltoon liittyvät työt ovat edenneet aikataulussa. Viikolla 21 tehdään jätevesi- ja vesijohtolinjojen asennuksia.

Mäntsälän keskusta-alueella sijaitseva Mäntsälänjoen ylittävä Kaakkumäenraitin silta on suljettu liikenteeltä 22.4.2024 alkaen. Myös rantareitti sillalle on suljettu. Kaakkumäenraitin siltaurakka valmistuu alustavan arvion mukaan elokuussa 2024.

Vanhan Porvoontien siltojen ja katuinfran uusiminen etenevät aikataulussa

Vanhan Porvoontien kirkkosillan purkaminen etenee suunnitellusti. Viikolla 21 urakan keskeisin työvaihe on kirkkosillan maatukien purkaminen sekä porapaalujen valutyöt.
Vanhan Porvoontien Keskuskadun ja Kirvunpolun välisen osuuden uuden vesihuoltojärjestelmän teko on hyvässä vauhdissa. Tällä viikolla on rakennettu muun muassa uuteen hulevesilinjaan liittyviä hulevesikaivoja. Uuden jätevesi- ja vesijohtolinjan sekä hulevesilinjan rakentaminen jatkuu myös ensi viikolla.

Mäntsälän kirkkosilta ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen silta sijaitsevat Mäntsälän keskustassa Vanhalla Porvoontiellä kohdassa, jossa katu ylittää Mäntsälänjoen. Vanhan Porvoontien ajoratasilta ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen silta ovat suljettuja 4.3.2024 lähtien. Urakan aikana ei ole mahdollista kulkea Mäntsälänjoen yli uusittavien siltojen kautta. Myös joen varressa oleva kulkuyhteys silloille on suljettu.

Vanhan Porvoontien ajoratasillan ja Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen siltojen ja kadun korjaus- ja saneeraustöiden arvioidaan valmistuvan marraskuun 2024 lopussa.

Lisätiedot:  
Mäntsälän kunta, Jarkko Hämäläinen, kuntatekniikan päällikkö, etunimi.sukunimi@mantsala.fi, puh. 040 314 6869

GRK, Jouni Karvonen, työmaapäällikkö, etunimi.sukunimi@grk.fi, puh. 040 557 4123

Seuraa hankkeiden etenemistä: 
Mäntsälän kunnan www-sivuilta: https://www.mantsala.fi/ajankohtaista/
Facebook: https://www.facebook.com/Mantsalankunta/  
Instagram: https://www.instagram.com/mantsalankunta/  

Vanhalla Porvoontiellä uuden vesihuoltojärjestelmän teko on hyvässä vauhdissa. (kuva GRK Suomi Oy)

Vanhan Porvoontien kirkkosillan purkutyöt etenevät suunnitellusti. (kuva: Welado Oy)

Lue myös