Jätteenkuljetuksissa viivästyksiä

18.1.2024 asuminen Tekninen ja elinvoima

Kiertokapula tiedottaa, että jätteenkuljetukset ovat myöhässä Mäntsälän alueella.

Tiedotteen mukaan kireä pakkanen, kalustorikot, sairastumiset, liukkaus ja joulun jätekertymät haittaavat tyhjennyksiä. Viivästykset voivat olla alue- tai jätejaekohtaisia. Urakoitsijat jatkavat viiveiden kiinnikuromista mahdollisuuksien mukaan. Jotta työt etenisivät mahdollisimman sujuvasti, asiakkaita pyydetään kiinnittämään huomiota piha-alueen talvikunnossapitoon ja jäteauton esteettömään pääsyyn jäteastialle.

Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista. Kiertokapulta toivotaan kärsivällisyyttä, ymmärrystä ja yhteistyötä tässä haastavassa tilanteessa. Viivästymästä johtuneet tavanomaiset jätteet, jotka eivät ole mahtuneet jäteastiaan, otetaan mukaan veloituksetta kun astiat tyhjennetään.

Linkki Kiertokapulan tiedotteeseen.

Lue myös