HUSin Ohkolan sairaalan viereen haetaan rakennuslupaa uudelle sairaalarakennukselle Mäntsälässä

8.5.2024 asuminen

Laakson yhteissairaala -hanke hakee rakennuslupaa uudelle HUSin oikeuspsykiatrian sairaalarakennukselle, joka nousee Ohkolan nykyisen sairaalarakennuksen viereen Mäntsälään. Uudisrakennukseen tulee Ohkolan sairaalan tämänhetkistä toimintaa.

Uudisrakennuksen laajuus on noin 8000 bruttoneliömetriä, ja siihen tulee 56 potilaspaikkaa. Rakentamiskustannukset ovat noin 45 miljoonaa euroa (tammikuun 2024 hintatasossa).

Yksikerroksinen rakennus sijoittuu nykyisen Ohkolan sairaalan eteläpuolelle piha-alueelle. Uusi ja olemassaoleva rakennus yhdistyvät käytävällä. Ratkaisu tarjoaa sairaalan käyttöön useita turvallisia piha-alueita ulkoilua varten.

Nykyinen sairaalarakennus jää HUS Psykiatrian käyttöön.

Keskustelutilaisuus 22.5. Hyökännummen koululla

Rakennushankkeesta järjestetään keskustelu- ja kyselytilaisuus Mäntsälän ja Tuusulan kuntien asukkaille keskiviikkona 22.5. klo 18.00–19.00 Hyökännummen koulun ruokasalissa (osoite Nummelantie 11, Mäntsälä).

Rakentamisen pariin ehkä kesällä 2024

Tavoitteena on aloittaa maanrakennustöitä kesällä 2024.

Sairaalarakennuksen teko on päätetty aloittaa suunniteltua aiemmin, jolloin allianssi voi hyödyntää rakentamisen nykyistä suhdannetta.

Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa työmaan perustamisella ja alueen aitaamisella heinäkuussa. Varsinaiset työvaiheet alkaisivat elokuussa 2024 kaivuutöillä ja pohjanvahvistuksilla, jotka vaativat paalutustöitä. Paalutus aiheuttaa häiritsevää melua, ja kestää arviolta noin kuusi viikkoa.

Sairaala valmistuu tämänhetkisen suunnitelman mukaan keväällä 2026.

Sairaalatoiminta jatkuu työmaan ajan nykyisissä tiloissa. Rakentajat ja sairaalatoiminta tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä, jotta rakentamisen häiriöt jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Mäntsälän kunnassa rakennusluvista päättävä kuntakehityslautakunta käsittelee uuden sairaalan rakennuslupaa 15.5.2024, kokouksen asialista on julkaistu kunnan verkkosivuilla 8.5.2024.

Sairaalarakennus toteutuu allianssiurakkana

Sairaalan rakentaa Laakson yhteissairaalan allianssi, jossa päätoteuttaja on SRV. Rakennushankkeen tilaaja on kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, jonka Helsingin kaupunki ja HUS omistavat puoliksi. Ohkolan uudisrakennus tulee kokonaan HUSin käyttöön.

Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehtiryhmä Laakson Latu, johon kuuluu neljä sairaalasuunnittelussa kokenutta toimistoa eli Arkkitehtitoimisto Tähti-Set, AW2 Arkkitehdit, Lukkaroinen Arkkitehdit, UKI Arkkitehdit.

Allianssi on urakkamuoto, jossa hankkeen tilaaja, käyttäjät, suunnittelijat ja rakentaja muodostavat hankeorganisaation, jossa kaikkien osapuolten edustajat työskentelevät yhdessä. Osapuolet jakavat hankkeen riskit ja mahdollisuudet.

 

Yhteyshenkilöt

Jouni Rissanen, rakennustarkastaja, Mäntsälän kunta
Puh: 0403145465, jouni.rissanen@mantsala.fi

Lasse Ketoja, johtava rakennustarkastaja, Mäntsälän kunta, rakennusvalvonta
Puh: 0403145468, lasse.ketoja@mantsala.fi

Johanna Tiusanen. projektipäällikkö, HUS Psykiatria
HUSin sairaalatoimintaan liittyvät kysymykset, yhteydet puhehenkilöihin
Puh: 040 1676602, johanna.tiusanen@hus.fi

Juha Lempinen, suunnittelujohtaja, arkkitehti, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala,
Ohkolan sairaalarakennus
Puh: 0406263792, ext-juha.lempinen@hus.fi

Ossi Inkilä, allianssin projektipäällikkö, SRV
Puh: 040 708 2253, ossi.inkila@srv.fi

Riina Kotaviita. projektipäällikkö
HUSin ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimintaan liittyvät kysymykset.
Puh: 040 650 1816, riina.kotaviita@hel.fi

Laakson sairaala-alue uudistuu

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen 2020-luvulla. Hanke on nimetty Laakson yhteissairaalaksi. Alueelle rakennetaan uusia sairaalarakennuksia sekä maanalaiset pysäköintitilat ja ajotunneli Auroran sairaalan portilta. Vanhoja suojeltuja sairaalarakennuksia peruskorjataan.

Uudistuvan sairaalan suurimmat käyttäjät tulevat olemaan HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatrinen sairaalahoito sekä Helsingin sairaala, joita varten tulee yhteensä yli 900 sairaansijaa. Lisäksi tiloja tulee neurologiselle kuntoutukselle ja eri poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle.

Rakennushanke toteuttaa myös uuden oikeuspsykiatrian sairaalarakennuksen Ohkolaan Mäntsälään.

Lue lisää laaksonyhteissairaala.fi

Ohkolan uuden sairaalarakennuksen rakennuspaikka Linjatieltä kuvattuna 9.4.2024

Lue myös