Ajankohtaista sivistys- ja hyvinvointipalvelualueelta

17.8.2022 etusivun uutinen

Ajankohtaisia asioita sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen hallinnosta, varhaiskasvatuksesta, kouluilta, nuorisopalveluista, kirjastosta, kansalaisopistosta, liikunnasta ja hyvinvoinnin edistämistyöstä elo-lokakuun ajalle.

Uuden toimintavuoden alussa

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella alkaa uusi toimintavuosi elo-syyskuussa. Palvelualueen hallinnossa huomio keskittyy vuoden 2022 talousarvion toisen osavuosikatsauksen tekoon elokuussa ja vuoden 2023 talousarvion valmisteluun. Tulosalueet ovat tuottaneet yhdessä talousyksikön kanssa kunnanhallitukselle vuoden 2023 talousarvion kehykseen pohjatiedot ja laskennan. Lautakunnat pitävät syyskuun alussa talousarvioseminaarin ja tekevät syyskuussa päätökset hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan talousarvioehdotuksista vuodelle 2023.

Uuden toimintavuoden alussa kerrataan kaikissa palveluissa toiminnan turvallisuusohjeet ja koronaan liittyvät palautumissuunnitelmat. Edelleen varaudutaan koronan aiheuttamiin haittoihin palvelutoiminalle, koska virus kiertää jatkuvasti väestössä. Sivistys- ja hyvinvointipalveluissa valmistellaan palvelualueen valmiussuunnitelman päivitystä, joka pohjaa Mäntsälän kunnan yleiseen valmiussuunnitelmaan. Työ aloitetaan riskien arviointien päivityksellä. Musiikkiopiston tilakysymyksen valmistelua jatketaan.

Lapsen yksilöllisen tuen vahvistaminen ja käynnissä oleviin muutoksiin valmistautuminen työn alla

Varhaiskasvatuksessa oli kesällä auki kolme päiväkotia ja kesäpäivystys sujui aurinkoisissa merkeissä. Perheiltä ja henkilöstöltä kerättiin palautetta ja se käsitellään palautusajan päätyttyä. Kesän aikana varhaiskasvatukseen tuli paljon uusia hakemuksia ja myös muutama uusi ukrainalaislapsi.

Elokuun alusta alkaen lähdetään toteuttamaan Varhaiskasvatuslain mukaisia muutoksia lapsen yksilöllisen tuen vahvistamiseksi. Elokuussa alkaa valmistautuminen vuoden päästä tapahtuvaan Koskenrannan päiväkodin avautumiseen ja neljän yksikön sulkeutumiseen. Lasten ja henkilöstön siirrot suunnitellaan ja valmistellaan ajoissa ja tiedottamisessa pyritään hyvään saavutettavuuteen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstössä on tapahtunut kesän aikana liikehdintää ja viimeisiä työntekijöitä rekrytoidaan vielä elokuussa. Kaksi uutta päiväkodin johtajaa aloittaa elokuun alussa ja heidän perehdytystään on jaettu varhaiskasvatuksen hallinnon ja päiväkodin johtajien kesken. Varajohtajien perehdytykseen keskitytään tämän syksyn aikana ja heille mahdollistetaan irrottautuminen lapsiryhmätyöstä varajohtajan tehtävien hoitamiseksi.

koulun alkamisesta kertova kyltti

Kouluissa painotetaan hyvinvoinnista huolehtimista, vuorovaikutusta ja monipuolista työskentelyä

Mäntsälän peruskoulujen ja lukion syyslukukausi alkaa keskiviikkona 10.8. Päivä on jännittävä erityisesti noin 260 ekaluokkalaiselle, jotka aloittavat peruskoulupolkunsa. Lukio-opintojen aloittajia on Mäntsälän lukiossa yhteensä 105 opiskelijaa. He ovat jo toinen ikäluokka, joka opiskelee lukiossa laajennetun oppivelvollisuuden piirissä. Ensimmäisen koulupäivän tarkemmat aloitusajat ja –ohjelma löytyvät kunkin kouluyksikön kotisivuilta.

Koulujen kehittämisessä lukuvuonna 2022–2023 on poikkeusoloista palautuminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastainen työskentely jatkuu.

1.8.2022 voimaan astuvat valtakunnalliset muutokset perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin. Sivistyslautakunta käsittelee niitä elokuun kokouksessa. Nämä muutokset tukevat omalta osaltaan tukevat lapsen edun ensisijaisuutta koulujen toimintakulttuurissa ja mm. painottavat koulujen velvollisuutta estää ja puuttua kiusaamiseen.

Kuntakohtainen koulujen toimintakulttuurin painopiste alkavana lukuvuontena on Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely. Heti alkusyksystä jatketaan myös yhteystyössä Keusoten kanssa valmistelua psykologien ja kuraattorien siirtymisessä hyvinvointialueille. Tämä muutos tulee voimaan 1.1.2023.

Nuorisotilassa uutta toimintaa ja nuorisovaltuusto tuo äänensä kuuluville

Starttivalmennus

Starttivalmennuksen ensimmäinen toimintakausi päättyi juhannuksena ja toinen toimintakausi käynnistyy 15. elokuuta lähtien. Ensimmäisen vuoden aikana toimintaan osallistui 23 nuorta, joista noin puolet sijoittui valmennusjakson jälkeen työhön, koulutukseen tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Starttivalmennus jatkaa toimintaansa Simolassa, osoitteessa Kivistöntie 3, maanantaista torstaihin klo 9–13.30. Palvelu on suunnattu ensisijaisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville, alle 25-vuotiaille mäntsäläläisille nuorille.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö sai 1.1.2022-31.7.2022 välisenä aikana 70 yhteydenottopyyntöä, joista 39 nuorta tavoitettiin (jäivät asiakkuuteen) ja 22 oltiin kontaktissa. Nuoria ohjautui mm. Starttivalmennukseen, työkokeiluun ja töihin avoimille työmarkkinoille. Syyskauden aikana Etsivä nuorisotyö on tavattavissa mm. kutsunnoissa ja Keudan ryhmäytyksissä.

Nuorisotyö

Moniksen nuorisotilan viikkotoiminta alkaa 8.8.2022. 7-ilta on otettu takaisin viikkotoimintaan ja uutuutena tulee lautapelitoiminta, joka alkaa tiistaisin klo 14-17, mutta siirtynee myöhemmin syksyllä perjantai-iltapäiviin. Syksyllä nuorisopalvelut ovat mukana myös 7. luokkalaisten sekä Riihenmäen 8. ja 9. luokkalaisten ryhmäytyksissä. Viikolla 39 on 7. luokkalaisille arvo- ja päihdekasvatustapahtuma Camera Obscura, jossa ovat mukana erityisnuorisotyöntekijä ja nuoriso-ohjaaja. Tällä hetkellä nuorisopalveluille on haussa uusi nuoriso-ohjaajan toimi, jossa uusi työntekijä aloittaa syķsyn aikana.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston syyskausi alkaa elokuussa kokouksen merkeissä. 21.9. nuorisovaltuusto on järjestämässä vuotuisen kuulemistilaisuuden, joka järjestetään viime vuoden tavoin keskustelupohjaisena. Tästä kutsut ja lisätiedot tulevat elokuun aikana. Lokakuussa alkaa nuorisovaltuuston ehdokasasettelu syksyn vaaleja varten.

Kuva lukukoira Hessusta

Nordenskiöld-teemavuotta ja uudesta unelmointia

Kirjastossa syksyn tuloon liittyy kirjastoauton paluu kesätauon jälkeen reiteille 15.8., kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisten kirjastokäyntien ja vinkkausten alkaminen sekä muiden vakiintuneiden tapahtumien ja tarjonnan käynnistyminen. Tänä vuonna syksyyn kuuluvat myös uuden lukukoira Hessun työnaloitus, Unelmoidaan uudesta -hankkeen käynnistyminen ja A. E. Nordenskiödin syntymästä 190 vuotta -teeman mukainen toiminta.

Nordenskiöld-juhlavuosi on synnyttänyt ohjelmaa ja tapahtumia eri toimijoiden aloitteesta kunnassa. Kirjastossa teema huomioidaan tarjoamalla päiväkoti-ikäisille (4-6 v.) ja ekaluokkalaisille ikätasoon soveltuvaa ja draamallista Nordenskiöld ja Koillisväylä aiheista infoa / tarinahetkeä osana kirjastokäyntiä tai toteuttamalla tuokio päiväkodeissa. Teeman mukaisen tuokion on suunnitellut ja toteuttaa Minna Nummela. Myös aineistonäyttelyitä Nordenskiöld-teemaan liittyen on tarkoitus järjestää kirjastossa.

Unelmoidaan uudesta -hanke lähtee kunnolla liikkeelle syksyn mittaan ja tulee pitämään sisällään kuntalaisille ja kirjaston sidosryhmille suunnatun kyselytutkimuksen ja osallistavaa tiedonkeruuta toteuttavia kumppanuuspöytätilaisuuksia. Hankeella kerätään tietoa syksyn 2021 valtuustoaloitteeseen liittyen, jossa esitetään, että kirjastolle pitäisi tällä valtuustokaudella löytää uudet tilat sekä taustoitetaan alkuvuoteen 2023 suunniteltua teknisen ja elinvoima -palvelualueen suorittamaa tarveselvitystä.
Olemme mukana myös Kuntien lukevat yhteisöt -verkostohankkeessa, jota vetää Porvoo. Kirjaston edelleen jatkuvasta haastavasta henkilöstötilanteesta johtuen saatamme joutua vetäytymään tästä hankkeesta.

Toukokuun alusta alkaen kirjaston omatoimiaika lisääntyi ja aukioloajat kokonaisuudessaan laajenivat 69 tunnista 86 viikkotuntiin. Samalla palveluaikaa supistettiin 4 tunnilla. Muutos näkyy asiakaskäyttäytymisessä siten, että asiointi omatoimiajalla on lisääntynyt ja käynnit ovat varovaisessa kasvussa.

Uusi kurssitarjonta, täydennyskoulutusta ja kulttuuriviikon valmistelua

Mäntsälän kansalaisopiston ilmoittautuminen on alkanut torstaina 4.8.2022 klo 9.00. Painettu opinto-ohjelma on jaettu kotitalouksiin viikolla 31, jonka lisäksi ohjelman voi noutaa jakelupisteistä ja opistotalolta. Laajempi sähköinen opinto-ohjelma julkaistiin opiston kotisivuilla kesäkuun alussa.

Päivi Jussila on aloittanut opistosihteerinä 1.8. Hänen tehtävinään ovat mm. opiskelija-asiat, markkinointi, tiedottaminen ja laskutukseen liittyvät asiat.

Korona otetaan edelleen toiminnassa huomioon, joissakin ryhmissä opiskelijamäärä on tavallista pienempi. Noudatamme yleisiä koronaohjeita, esimerkiksi käsidesiä on saatavilla opetustiloissa.

Osaamisperusteisuutta otetaan opiston haltuun aloittamalla pienimuotoisesti. Opintopistekurssina tarjotaan Lautanauhat -kurssia.

Syksyllä alkaa Helsingin avoimen yliopiston Kasvatustieteiden perusopinnot Mäntsälän varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Valmistelemme osallistumista lokakuun kulttuuriviikon ohjelmaan. Suunnitteilla on opistotalon aulassa järjestettävä näyttely ja mahdollisesti musiikkiesityksiä.

Syyskauden liikuntaryhmät ja muu toiminta

Liikuntapalveluiden syyskausi käynnistyy 29.8. ja ilmoittautuminen syksyn ryhmiin alkoi keskiviikkona 10.8. Ohjattuja ryhmiä on mm. maalla ja vedessä jumppaaville.
Syyskuussa liikuntapalvelut järjestää koululaisten yleisurheilukilpailut 7.9. ja jalkapalloturnauksen 22.9. sekä Ikäihmisten iloisen liikuntapäivän 21.9. Lokakuulle suunnitellaan liikunnallista ohjelmaa syysloman yhteyteen. Marraskuuhun siirrytään viettäen porrasviikkoa 31.10.-6.11.
Liikuntapalvelujen Liikkuva Mäntsälä 2025 -hankkeessa on aloittanut hankekoordinaattori Karoliina Aitalaakso ja liikunnanohjaajan sijaisuudessa Essi Asunmaa.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kaikkea kunnassa tapahtuvaa toimintaa läpileikkaava toiminta-ajatus. Kunnan hyvinvointityöstä vastaavan hyvinvointipäällikön ja maaliskuussa aloittaneen hyvinvointi- ja yhteisökoordinaattorin yhteistyö on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Syksyllä kuntalaisille on suunnitteilla järjestää muun muassa luustoterveyteen sekä uniapneaan liittyvät luennot. Syksyllä myös kunnan hyvinvointisuunnitelmaan ja siinä asetettuihin hyvinvointitavoitteisiin pureudutaan aiempaa enemmän, kun tavoitteita ja toimia niihin pääsemiseksi lähdetään käymään läpi eri tulosalueiden kanssa.

Ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto sekä hyvinvointilautakunta jatkavat toimintaansa jo elokuussa. Kesän korvilla pidettiin yhteiskokous kaikkien Mäntsälän neuvostojen kesken ja annettiin yhteislausunto vesiliikuntakeskuksesta. Neuvostojen yhteiskokous koettiin hyväksi tavaksi käydä keskustelua ja saada päättäjien tietoon oleellisimmat asiat niin lasten ja perheiden kuin vammaisten ja ikäihmisten näkökulmasta. Jatkossakin nähdään tärkeänä, että vaikuttamistoimielimillä on kuntalain 27 ja 28 §:n mukaisesti mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Ikäihmisten neuvosto järjestää lokakuun alussa Vanhustenviikon pääjuhlan Pornaisten seurakuntakeskuksessa. Lisäksi syksyn aikana on aikomuksena järjestää muun muassa erilaisia infoja ja tapahtumia ikääntyneille. Vammaisneuvosto jatkaa tärkeää työskentelyään esteettömyyden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parissa.

Read also