Ajankohtaista sivistys- ja hyvinvointipalvelualueelta tammi-maaliskuu

20.1.2023 etusivun uutinen

Ajankohtaisia asioita sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen hallinnosta, varhaiskasvatuksesta, kouluilta, nuorisopalveluista, kirjastosta, kansalaisopistosta, liikunnasta ja hyvinvoinnin edistämistyöstä, tammi-maaliskuu 2023

Hallintosääntömuutos, tilatarveselvitys ja tilinpäätöstyötä

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen hallintosäännön muutoksen, jonka keskeisenä tavoitteena oli siirtää päätösvalta sinne, jossa ohjauksellinen toimivaltakin on. Päätös astuu voimaan 1.1.2023 ja se ei aiheuta muutosta sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen operatiiviseen toimintaan tai organisoitumiseen, vaan nämä säilyvät ennallaan kunnanvaltuuston keväällä 2021 päättämällä tavalla. Hyvinvointipäällikkö toimii edelleen elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen esihenkilönä, kuten hän on ollut jo 1.8.2021 organisaatiomuutoksesta lähtien. Hallintosääntömuutoksella sivistyslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan roolit selkeytyivät. Hyvinvointilautakunta ohjaa toiminnallisesti ja taloudellisesti elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosaluetta sekä tekee muutoksen myötä myös koko tulosaluetta koskevat päätökset. Kunnanvaltuusto hyväksyi myös vaikuttamistoimielimiä koskevan hallintosäännön muutoksen, jonka tavoitteena on edistää jäsenten saantia vaikuttamistoimielimiin.

Sivistyksen hallinnossa jatketaan alkuvuodesta tilatarpeen selvityksen tekoa yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Tilatarveselvityksen pohjaksi hankitaan väestötarkastelu ja tekniset palvelut kilpailuttavat ulkopuolisen tilatarveselvittäjän. Tavoitteena on saada käsitys sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuuden tilatarpeista ja ehdotuksia niiden ratkaisuiksi. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella ryhdytään tekemään alkuvuodesta myös vuoden 2022 tilinpäätöstä yhdessä talousosaston kanssa. Palvelualueen tulosalueet jatkavat työnvaativuuden arviointijärjestelmän mukaisia tehtävänkuvien tekemistä, jotta vaativuuden arviointeja voidaan tehdä vuoden 2023 aikana.

Esiopetukseen haku ja Makuaakkoset-ohjelma alkaa

Uusia lapsia aloittaa varhaiskasvatuksessa vuoden alusta ja Anttilan päiväkotiin on perustettu uusi ryhmä tämän johdosta. Esiopetukseen haku alkaa 19.1.2023 ja perheille lähtee asiasta tiedote 12.1. Tiedot löytyvät myös esiopetuksen nettisivuilta. Varhaiskasvatukseen haku on myös auki ja perheiden toivotaan hakevan syksyn paikkoja alkuvuodesta.

Strategian mukaiset tavoitteet suuntaavat toiminnan painopisteitä eli liikkumisen lisäämistä, digitaitojen vahvistamista ja kestävää kehitystä varhaiskasvatuksessa. Osana painopisteitä lähdetään ateriapalveluiden kanssa toteuttamaan Makuaakkoset-ohjelmaa varhaiskasvatuksen ruokakasvatuksen tukemiseksi.
Koskenrannan päiväkoti Amandan valmistumisen lähestyy ja viimehetken vaiheita seurataan säännöllisesti. Henkilöstövalintoja tehdään vielä keväällä, mikäli näyttää, että kaikki ryhmät täyttyvät syksyllä.

Yhteishakua, oppilashuollon henkilöstösiirtoja ja lähikoulupäätöksiä

Koulujen kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2023. Talvilomaa vietetään perinteiseen tapaan viikolla 8, maanantaista 20. perjantaihin 24. helmikuuta.
Yhteishaku eli 9. luokkalaisten hakeutuminen toisen asteen koulutuksiin on 22. helmikuuta – 22. maaliskuuta. Laajentuneen oppivelvollisuuden myötä 9. vuosiluokan oppilailla on velvollisuus hakeutua jatko-opintoihin. Mäntsälän lukio järjestää hakuinfon lukiokoulutuksesta kiinnostuneille torstaina 12. tammikuuta. Ohjelma alkaa kello 18, mutta lukion ovet ovat avoinna tutustumista varten jo kello 17.30 alkaen.

Kevätlukukauden ylioppilaskirjoitukset käynnistyvät tiistaina 14.3. äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaito -kokeella tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeella kokelaan suomen kielen oppimäärästä riippuen.

Oppilashuoltohenkilöstön kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023. Muutos on merkittävä oppilashuollon palveluissa. KUUMA-alueen kunnat ja Keusote työskentelevät yhdessä palveluiden joustavaksi siirtämiseksi, yhteistyö jatkuu tiiviinä kevätlukukukauden 2023 ajan.

Syyslukukauden 2023 alussa 1. ja 7. luokan aloittavien oppilaiden oppilaaksiottoprosessit on valmisteltu joulukuun 2022 aikana. Oppilaaksiottoprosessin aikataulua on aikaistettu totutusta. Päätökset lähikoulupaikoista tehdään pääosin helmikuun 2023 aikana. Lähikoulupaikan osoittamisen jälkeen oppilaaksiotto jatkuu toisissijaisten koulupaikkojen sekä erityisen tuen oppilaiden koulupaikan osoittamisen osalta maalis- ja huhtikuussa. Oppilaaksiottoprosessin yhteydessä huoltajia pyritään ohjaamaan koulukuljetusetuuden hakemiseen koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Myös koulujen iltapäivätoimintaan hakeutumisen ajankohtaa on aikaistettu kahdella viikolla: varsinainen hakuaika alkaa 20.3. ja kestää kaksi viikkoa. Ohjeistus kuntalaisille tullaan päivittämään kunnan www-sivuille aikaistetun aikataulun mukaiseksi.

Kevätlukukauden aikana jatketaan paikallista opetussuunnitelman kehittämistyötä. Oppimisen tuen ja opiskeluhuollon lukujen kehittämistarve perustuu lakimuutoksiin, muulta osin täydennykset pohjautuvat paikallisesti havaittuihin kehittämistarpeisiin, esimerkiksi mahdollisen A2-kielen opetuksen aloittamiseen.

Starttivalmennukseen nonstop-periaatteella

Starttivalmennus
Starttivalmennuksen toiminta jatkuu tammikuun ensimmäisestä viikosta lähtien normaalisti Simolassa maanantaista torstaihin. Alkuvuoden osalta näyttää siltä, että ryhmässä on hyvin tilaa uusille nuorille ja mukaan pääsee nonstop-periaatteella milloin vain ottamalla yhteyttä Starttivalmennuksen ohjaajiin. Starttivalmennuksen toiminta on suunnattu työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille ja nuorille aikuisille.

Nuorisotyö
Nuorisotila on kiinni 23.12-1.1.2023 jonka jälkeen toiminta jatkuu normaalisti. Tiedotus tulevan vuoden asioista/tapahtumista tulee moniksen-nuorisotilan instagram sivuille. Nuorisopalveluissa on aloittanut uusi työntekijä Markus Vainio ja toistaiseksi määräaikaisena työntekijänä jatkaa vielä Jesse Spännäri.

Laite- ja järjestelmäprojekteja ja hanketoimintaa

Kirjaston vuosi 2023 sisältää paljon laitteisiin ja järjestelmiin liittyvää päivitys- ja määrittelytyötä sekä uuden opettelua. Omatoimikirjaston ja lainausautomaattien päivitys siirtyi helmikuulle viikolle 6, joten sen parissa työskennellään alkuvuosi.

Laite- ja järjestelmäprojektit sisältävät monitahoista yhteistyötä laite- ja järjestelmätoimittajien, tietohallinnon, it-tuen, toimitilapalvelujen, sähkö- ja oviasentajien sekä muiden Kirkes-kirjastojen ja heidän tietohallintojensa kanssa. Kirjastojärjestelmän vaihdosprojektin parissa työskennellään myös tiiviisti.

Unelmoidaan uudesta -hankkeen viimeinen kumppanuuspöytä järjestetään tammikuussa ja helmi-maaliskuulla esitellään ja kuullaan hankkeen tuloksia. Alkuvuodesta kootaan myös kirjaston käyttö- ja toimintatilastoja vuodelta 2022 valtakunnalliseen tilastot.kirjastot.fi -tietokantaan, jossa ne julkaistaan myöhemmin keväällä ja josta toiminnasta kertovia lukuja poimitaan mm. TEA-viisariin ja Kuntamaisema-palveluun.

Kirjaston perustoimintaan kuuluvat digicafet ja asianajajan päivystykset pyörivät normaalisti. Lukukoiralle pääsee lukemaan ja koulujen ja päiväkotien ryhmäkäyntejä ja vinkkauksia tarjotaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Satuhetket ovat ainakin tammikuun tauolla. Mediataitoviikolle (vko 6) on tulossa digihuijauksiin liittyvä luento, kevään kirjailijavieraaksi tulee 14.3. Christian Rönnbacka ja Hyvän olon iltojen on tarkoitus jatkua kerran kuussa.

Kirkes-kirjastojen yhteinen, AVI-rahoitteinen musiikkihanke tuo Mäntsälään kevään aikana musiikkipedagogin, jonka tarkoitus on järjestää Kirkes-alueen kirjastoissa asiakkaille erilaisia musiikin kuuntelemiseen ja harrastamiseen liittyviä työpajoja sekä luentoja.

Mukaan opiston kevätkauden kursseille ja tapahtumiin

Ilmoittautuminen kevätkauden uusille kursseille on käynnissä. Tarjolla on kaikkiaan 73 uutta kurssia ja luentoa, kuten Zoom loom –minikehyskudontaa, kanteleen soittoa ja puutarhaluentoja.

FT Kirsti Mannisen neljän kerran luentosarjan myötä pääsee kotiseuturetkelle Mäntsälään.

Sisäministeriön vaatimusten mukaisesti järjestettävän Järjestyksenvalvojan peruskurssin hyväksytysti suorittaneet voivat hakea poliisilta järjestyksenvalvojakorttia. Myös syksyllä alkaneilta kursseilta voi kysellä vapaita paikkoja.

Tammikuun viimeisenä perjantaina on Yksinlaulajien järjestämät iltamat Seurojentalolla, jossa esiintyvät myös Viihdelaulajat. Helmikuussa aloitetaan valmistautuminen ILONA2023 kevättapahtumaan, joka on huhtikuussa 15.–16.4. Keväämmällä on tarjolla kulttuuritapahtumia; konsertteja, runopolku ja taidenäyttelyitä.

Myös opistolla on varauduttu sähkökatkoihin mm. hankkimalla taskulamppuja ja paristoja toimisteisiin. Kulkureittien merkkien näkymistä on tarkasteltu ja ennen kevätkauden alkua opettajia ohjeistetaan tarkistamaan ainakin itsekseen toimipisteidensä kulkureitit, ehkä myös ryhmien kanssa. Opettajia ohjeistetaan myös esimerkiksi etsimään omasta kännykästä taskulamppusovellus ja teettämään se myös mahdollisuuksien mukaan ryhmissä, jotta liikkuminen yllättävän pimeyden tullessa on turvallisempaa. Talvilomaa vietetään muiden oppilaitosten tapaan viikolla 8, jolloin valtaosalla kursseista ei ole kokoontumisia.

Liikuntaryhmät alkavat ja urheilijoita muistetaan stipendein

Kevään 2023 liikuntaryhmät ja eläkeläisuinnit alkavat viikolla 2. Liikuntaryhmien lisäksi tammi-maaliskuussa järjestetään talviloman ohjelmaa lapsille, nuorille ja perheille, hiihtokampanja sekä koululaisten salibandy- ja jääkiekkoturnaukset. Alkuvuosi on myös stipendien jaon aikaa: harrastestipendit, menestyneiden urheilijoiden stipendit ja urheilutekostipendit käsitellään ja jaetaan tällöin.

Hyvinvointisuunnitelman päivitys ja avustusten jakoa

Hyvinvointipalvelut jatkaa vuotta 2022 koskevan hyvinvointiraportin valmistelua alkuvuodesta. Raportin myötä päivitetään myös kunnan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025. Vuoden alkupuolella pyritään käynnistämään ikäihmisten päivätoiminta, jonka valmistelussa ja toteutuksessa on kuultu ikäihmisiä. Maaliskuussa hyvinvointilautakunta jakaa järjestöille, yhdistyksille ja seuroille vuosittaiseen tapaansa kansalaistoiminnan sekä nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustuksia. Avustushaku aukeaa tammikuussa ja päättyy helmikuussa. Neuvostojen osalta vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto jatkavat vuoden alussa esteettömyyskartoitusten toteuttamista.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen henkilöstö
kiittää vuodesta 2022
ja toivottaa hyvää uutta vuotta 2023!

Read also