A2-kielen valinta on käynnistynyt 3. luokkalaisilla

16.2.2023 koulut Kasvatus ja opetus

Perusopetuksen valinnaisen ja vapaaehtoisen A2-kielen valintaprosessi on käynnistynyt Mäntsälän 3. vuosiluokkien oppilailla. Tämän vieraan kielen opiskelu alkaa sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti 4. vuosiluokan alkaessa tulevana syksynä. Kielivalikoimassa on valittavana neljä vierasta kieltä: espanja, ranska, saksa ja venäjä.

Kielen valintaprosessi on käynnistynyt

Kevätlukukauden aikana Mäntsälän 3.-luokkalaiset pääsevät pohtimaan, riittääkö innostus ja opiskelunhalu vielä yhden, ylimääräisen vieraan kielen opiskeluun. Mäntsälässä tauolla ollut pitkä A2-kielivalinta tekee syksyllä 2023 paluun Mäntsälän perusopetuksen kieliohjelmaan.

Mäntsälän peruskouluissa kaikki oppilaat opiskelevat englantia 1. vuosiluokalta ja ruotsia 6. vuosiluokalta alkaen. Kaksi mahdollista muuta kieltä, pitkä A2-kieli ja lyhyt B2-kieli, kuuluvat perusopetuksen valinnaisuuteen. Niiden opiskelu on vapaaehtoista ja sisältyy kokonaan tai osin oppilaan valinnaisiin aineisiin. Mäntsälässä perusopetuksen oppilaan kokonaistuntimäärään mahtuu yksi valinnainen kieli.

Valinnaisesti opiskeltavina kielinä Mäntsälä tarjoaa sekä pitkissä että lyhyissä oppimäärissä espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää.

 

Vieraan kielen opiskelumotivaatio on tärkeä

Talvilomalta kouluun palaamisen jälkeen kouluissa järjestetään lyhyt tutustumistuokio 3. luokkien oppilaille valinnan kohteina  olevista kielistä. Myös kotona kannattaa keskustella yhdessä kielivalinnasta ja miettiä huolellisesti, minkä vieraan kielen opiskelu kiinnostaa oppilasta.

Oppilaan oma motivaatio kielenopiskelua kohtaan on valinnaisten kielten kohdalla erittäin tärkeää, sillä opiskelu lisää oppilaan työmäärää muihin oppilaisiin verrattuna. Vuosiluokilla 4-7 lisätunteja on  2 oppituntia. Lisäksi oppitunneilta tulee myös läksyjä kotona tehtäväksi.

A2-kielen opiskelu järjestetään todennäköisesti kaksoistunneilla heti koulupäivän alussa tai sen päättyessä. Opetus saatetaan myös järjestää eri koulussa kuin oppilaan omassa koulussa.

Vuosiluokilla 8 ja 9 valinnaisten kielten oppitunnit sisältyvät oppilaiden tavanomaiseen kokonaistuntimäärään, mutta kielenopiskelu vähentää muiden valinnaisten aineiden opiskelua 2 oppituntia/kouluvuosi.

 

 

Kielten tuntimäärät perusopetuksen eri vuosiluokilla sekä kaikkien oppiaineiden tuntimäärät / viikko 1.8.2023 alkaen

Lisätietoa huoltajille kieli-infoista

Kuluvalla viikolla järjestettiin kaksi kieli-infoiltaa, erikseen kummallekin Mäntsälän oppilasalueelle. Kutsu infoiltoihin lähetettiin suoraan 3. vuosiluokan oppilaiden huoltajille Wilma-viestillä.

Maanantaina 13.2. Tuusulan kunta järjesti valintainfon Mäntsälän eteläisen oppilasalueen huoltajille, eli Hyökännummen ja Ohkolan kouluille. Tilaisuuteen osallistuivat myös Tuusulan pohjoisen yhteistoiminta-alueen 3. luokkalaisten huoltajat.

Keskiviikkona 15.2. vastaava infotilaisuus pidettiin Mäntsälän kunnan järjestämänä pohjoisen oppilasalueen (Mäntsälän muut koulut) huoltajille.

 

Kieli-infon esitysmateriaaliin voi tutustua linkistä alla:

A2-kieli valitaan kahdessa vaiheessa

1. Ilmoittautuminen

3. vuosiluokan oppilaiden huoltajille on tänään 16.2. lähetetty Wilma-viestinä linkki ilmoittautumislomakkeeseen. Ilmoittautumislomakkeella ilmoitetaan oppilaan ensisijainen kielivalinta, sekä halukkuus opiskella mahdollisesti myös toista, kolmatta tai jopa kaikkia valinnan kohteena olevia kieliä.

Ilmoittautumislomake on sähköinen VismaSign-lomake, jonka allekirjoittaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Mikäli huoltajan ei ole mahdollista ilmoittaa kielivalinnoista sähköisellä lomakkeella, hän voi pyytää paperilomakkeen koulusta tai noutaa sen kunnantalon palvelupiste Vinkistä. Näitä lomakkeita on saatavilla kouluista ja Vinkistä talviloman jälkeen, maanantaista 27.2. alkaen.

Ilmoittautumislomake tulee palauttaa viimeistään torstaina 9.3.2023. Palautusohje löytyy ilmoittautumislomakkeesta.

 

2. Sitoutuminen

A2-kielen opetukseen ilmoittautumislomakkeen jättäneille toimitetaan valinnan seuraavassa vaiheessa sitoutumislomake, jossa kerrotaan myös, mihin kouluun toivotun kielen opetusryhmää suunnitellaan perustettavaksi. Samalla varmistetaan uudelleen oppilaan halukkuus sitoutua A2-kielen opiskeluun perusopetuksen ajaksi.

Kodit saavat tarkemmat ohjeet sitoutumislomakkeen palauttamisesta sitoutumislomakkeesta. Sitoutumislomakkeen viimeinen palautuspäivä on 24.3.2023.

 

Päätös kieliryhmän perustamisesta

Kieliryhmän perustaminen edellyttää vähintään 14:ää kyseisen kielen valitsijaa.

Päätös kieliryhmän perustamisesta  tehdään palautettujen sitoutumislomakkeiden perusteella. Päätöksen kieliryhmän perustamisesta tekee voimassa olevan toimintasäännön mukaisesti opetuspäällikkö.

 

 

Lue myös