Uudellamaalla kokeiltiin uusia tapoja toteuttaa kulttuuritoimintaa

3.3.2023 kulttuuri

Porvoon kaupungin 1.3.23 julkaisema tiedote

Kulttuuri kylässä -hankkeen eli Uudenmaan kulttuuritoiminnan kehittämistehtävän puitteissa kehitettiin, kokeiltiin ja toteutettiin uudenlaisia kulttuuritoiminnan hankinta- ja tuotantotapoja vuosina 2021–2022. Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut koordinoi hanketta ja toteutti sitä yhdessä 23 Uudenmaan kunnan kulttuuritoimijoiden kanssa.

– Hanke tarjosi työmahdollisuuden noin 70 uusmaalaiselle taiteilijalle ja luovan alan ammattilaiselle. Sen puitteissa järjestettiin noin 100 tapahtumaa Uudenmaan 70 kylässä tai pienen kunnan taajamassa, ja niihin osallistui kaikkiaan noin 6700 eri-ikäistä alueen asukasta ja vierailijaa, kertoo hankkeen koordinaattori Sari Hilska Porvoon kaupungilta.

– Lukuihin voi olla tyytyväinen, sillä vuosina 2021–2022, jolloin kehittämistehtävä toteutettiin, koronapandemiasta johtuneet yleisötapahtumien kokoontumisrajoitukset vaikuttivat voimakkaasti kulttuuritapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen ja siten myös luovan alan toimijoiden työllistymiseen, Hilska jatkaa.

Kaksikielisen Kulttuuri kylässä – Kultur i byn -hankkeen rahoituksesta vastasi pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö. Samaan aikaan toteutettiin vastaavanlaisia alueellisia kehittämistehtäviä myös muualla maassa, ja niitä on edelleen käynnissä. Kehittämistehtävien tavoitteena on kehittää kuntien kulttuuritoimintaa vuonna 2019 uudistuneen kulttuurilain pohjalta ja yhteiskunnan toimintaympäristön muuttuessa. Tavoitteet ja toteutukset vaihtelevat alueittain.

Tavoitteena oli tuoda kulttuuria kyliin luovaa alaa työllistäen

Uudenmaan kehittämistehtävällä oli kolme päätavoitetta:

  • Työllistää Uudellamaalla toimivia taiteen ja luovan alan ammattilaisia.
  • Tuoda kulttuuria ja taidetta keskustaajamien ulkopuolelle, etenkin kylien asukkaiden saataville, ja lisätä asukkaiden osallistumista palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.
  • Vahvistaa ja kehittää Uudenmaan kuntien ja seudullisten kulttuuritoimijoiden verkostoja ja yhteistyötä.

Kehittämistehtävä kokosi yhteen Uudenmaan kuntien kulttuurihenkilöstön ja maakunnallisia kulttuuritoimijoita, kuten aluevastuumuseot ja Suomen kylät -järjestön alueelliset toimijat. Kehittämistehtävä käynnistettiin vuonna 2021 Itä-Uudenmaan kunnissa, ja se laajeni Länsi- ja Keski-Uudenmaan alueelle vuoden 2022 alussa. Suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa eivät olleet mukana hankkeessa.

– Kehittämistehtävään osallistuneet pitivät verkoston muodostumista ja yhteistyön käynnistymistä yhtenä tärkeimmistä saavutuksista. Kaikenkokoiset kunnat ja kaupungit hyötyivät yhdessä toteutetuista uusien toimintatapojen kokeiluista. Erityisen tärkeää se oli pienille kunnille, joissa ei välttämättä ole kokopäiväistä kulttuurityöntekijää. Toteutimme yhdessä esimerkiksi käänteisen kilpailutuksen, jolla hankittiin kulttuurituotantoja. Palvelun ostohinta määriteltiin valmiiksi, joten tarjousten vertailu tehtiin sisällön ja sen laadun perusteella. Koska kilpailutus oli avoin kaikille Uudellamaalla toimiville luovan alan ammattilaisille, se lisäsi samalla taiteilijoiden tunnettuutta ja työllistymistä oman kunnan tai seudun ulkopuolella. Näistä kontakteista on varmasti hyötyä myös jatkossa, kertoo Sari Hilska.

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi tavoitteita edistettiin muun muassa seuraavilla uusien toimintamallien kokeiluilla ja koulutuksilla:

  • Avoin haku taiteilijoille Itä-Uudenmaan pilottiprojekteihin 2021. Tuotantoja toteutettiin noin 30.
  • Asukaskyselyt Uudenmaan kylien asukkaille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista Itä-Uudellamaalla 2021 ja Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2022. Vastauksia yhteensä noin 1100.
  • Mitä muuta tarvitaan kuin hyvä idea? -kolmiosainen koulutussarja avustushakemuksista ja projekti-idean kirkastamisesta taiteilijoille, yhdistyksille ja kulttuurialan ammattilaisille 2022.
  • Kuntien yhteinen kulttuurituottaja työskenteli Itä-Uudellamaalla 2021 ja Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2022.

Kehittämistehtävän keskeisiä verkostoja ja yhteistyökumppaneita oli Espoon kaupungin koordinoima valtakunnallinen kehittämistehtävä Kulttuuria yhteistuumin -verkosto, joka kokosi alueelliset kehittämistehtävät yhteen ja tarjosi foorumin tiedon ja kokemusten vaihtoon. Muita yhteistyökumppaneita olivat Taiteen edistämiskeskus ja ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden työllistymistä tukeva Globe Art Point.

Kehittämistehtävän loppuraportti on julkaistu verkkopalvelussa:
https://www.porvoo.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuri-kylassa/

Lisätietoa kehittämistehtävistä: Yhteistuumin – Kuntien kulttuuritoiminnan yhteyspiste https://www.espoo.fi/fi/yhteistuumin-kuntien-kulttuuritoiminnan-yhteyspiste

 

Lisätietoja: Sari Hilska, Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut, 040 482 2004, sari.hilska@porvoo.fi