Kunnan varautuminen Ukrainasta saapuvien pakolaisten auttamiseen

6.4.2022 Ukraina

Maahanmuuttovirasto (Migri) on pyytänyt Uudenmaan kuntia valmistautumaan ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin hätä- ja tilapäismajoituksen käyttöönottamiseksi, mikäli maahantulon tilanne eskaloituu nopeasti.

Maahanmuuttovirasto (Migri) on pyytänyt Uudenmaan kuntia valmistautumaan ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin hätä- ja tilapäismajoituksen käyttöönottamiseksi, mikäli maahantulon tilanne eskaloituu nopeasti.

Mäntsälän kunta on osaltaan ilmoittanut Migrille valmiutensa hätä- ja tilapäismajoituksen toteuttamiseen. Tarjotut paikat ovat ensisijaisesti Saviahon päiväkoti sekä toissijaisena Monitoimitalo. Hätä- ja tilapäismajoituksella tarkoitetaan enintään n. 14 vrk majoitusta. Tämän jälkeen on tarkoitus siirtyä joko vastaanottokeskuksiin (VOK) tai muuhun majoitukseen.

Maahanmuuttovirasto (migri) johtaa vastaanottotoimintaa ja varautumista. Majoituksen ja muiden palveluiden käyttöönotosta annetaan erillinen, sopimukseen perustuva toimeksianto. Maahanmuuttovirasto korvaa kunnille hätä- ja tilapäismajoittamisesta aiheutuvat asianmukaiset kustannukset tehtävän sopimuksen mukaan, erillisen käyttöönottotoimeksiannon ajankohdasta lähtien.

Maahanmuuttovirasto voi myöntää ukrainalaisille oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tilapäisen suojelun oleskelulupahakemusta varten on rekisteröidyttävä joko poliisille tai rajaviranomaiselle.

Maahanmuuttovirasto myös valmistelee toimintamallia, jossa kunnille korvattaisiin tilapäisen suojelun hakijoiden tai sitä saavien majoittaminen ja myös muiden vastaanottoon kuuluvien palveluiden tuottaminen ilman, että kunta perustaa varsinaista vastaanottokeskusta. Toimintamallin suunnittelu on vielä kesken ja täsmentyy lähiviikkojen aikana.

Kunnan tehtävä on huolehtia esimerkiksi esi- ja perusopetuksesta. Tällä hetkellä Mäntsälään saapunut alle 5 kouluikäistä lasta. Kuluvan viikon aikana saadaan tarkemmin kartoitettua opetustarvetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kunnassa tarjoaa KeuSote.

Mäntsälässä on kotimajoituksessa tällä hetkellä n. 30 henkilöä. Tilanne on monelta osin erittäin haastava. Ratkottavia asioita ja yksityiskohtia on lukemattomia. Yritämme löytää niihin vastauksia ja teemme parhaamme ukrainalaisten auttamiseksi tässä humanitäärisessä kriisissä.

Suunnittelemme myös keräyspisteen avaamista kunnassa olevien ukrainalaisten auttamiseksi, tiedotamme sen avautumisesta vielä erikseen.

Kunta on myös organisoinut Ukrainan kriisiin liittyen valmiusryhmän, joka seuraa tilannetta päivittäin ja sen yhdyshenkilönä toimii turvallisuusvastaava. Lisäksi teemme laajasti yhteistyötä mm. alueen kuntien, seurakunnan sekä kunnassa toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Lisätietoja

Hannu Laurila, kunnanjohtaja, puh. 040 314 5200

Janne Mäkinen, turvallisuusvastaava, puh. 040 314 5285

Tiina Hast, työllisyyskoordinaattori, puh. 040 314 6783

Lue myös