Tuusulan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräysten luonnokset ovat nähtävillä

21.12.2023 ympäristö

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on hyväksynyt luonnokset Tuusulan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi. Ympäristönsuojelumääräykset ovat kunnan antamia ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä, joiden tarkoituksena on ehkäistä ympäristön pilaantumista paikallisella tasolla. Määräykset ovat kuntakohtaisia, ja ne voivat koskea koko kuntaa tai vain sen osaa. Määräyksiä voidaan antaa esimerkiksi jätevesien käsittelystä ja ajoneuvojen pesun rajoittamisesta pilaantumiselle herkillä alueilla, tilapäisen erityisen häiritsevän melun torjunnasta, polttoainesäiliöiden sijoittamisesta pohjavesi- ja ranta-alueille, lannan ja virtsan levityksestä tai eläinten ulkoilu-, harjoittelu- ja laidunalueiden suojaetäisyyksistä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueen kunnista Keravalla, Järvenpäässä, Nurmijärvellä ja Mäntsälässä on voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset. Mäntsälän ympäristönsuojelumääräykset ovat kuitenkin jo yli 20 vuotta vanhat, joten niiden tarkistaminen on ajankohtaista. Tuusulassa ei ole vielä ympäristönsuojelumääräyksiä lainkaan.

Luonnokset Tuusulan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä Mäntsälän ja Tuusulan kuntien verkkosivuilla 26.1.2024 asti. Luonnoksista voi esittää muistutuksia ja mielipiteitä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 26.1.2024 asti.

Saatujen lausuntojen ja muun palautteen perusteella laaditaan ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ehdotukset, jotka käsitellään Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa keväällä 2024. Ympäristölautakunnan hyväksymät ehdotukset viedään lopulta Tuusulan ja Mäntsälän kunnanhallitusten ja edelleen kunnanvaltuustojen hyväksyttäviksi elo-lokakuussa 2024.

Työn etenemisestä tiedotetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja kuntien verkkosivuilla sekä tiedotusvälineiden välityksellä. Mielipiteitä voi jättää Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen kirjallisesti työn eri vaiheissa osoitteella PL 60, 04301 Tuusula tai yaktoimisto@tuusula.fi. Mielipiteitä voi esittää myös suullisesti työn aikana työryhmän jäsenille.

Lisätietoja antavat

ympäristötarkastaja Emmi Halonen, p. 040 314 4749
ympäristötarkastaja Laura Seppänen, p. 040 314 4731
ympäristövalvontapäällikkö Marjo Alho, p. 040 314 4710

 

Päätöskuulutus: Tuusulan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräykset, luonnosten hyväksyminen ja nähtäville asettaminen (Dynasty tietopalvelu)

Kuva: Tuusulan kunta

Lue myös