Puhemies Matti Vanhanen sai tutustua innovatiiviseen ja kasvu-uralla olevaan Mäntsälään

18.10.2022 päätöksenteko

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen vieraili Mäntsälän kunnan vieraana 17. lokakuuta. Kunnan ajankohtaisten hankkeiden lisäksi Vanhanen seurueineen tutustui kasvussa oleviin paikallisiin yrityksiin sekä Keudan ja Helsingin yliopiston kampukseen Saaren kartanolla. Yhteistä kaikille vierailukohteille on vahva innovatiivisuus ja kehittämisorientaatio, joka tuo menestystä ja kasvua koko alueelle.

Vierailun aluksi Vanhanen tutustui kunnanjohtaja Hannu Laurilan ja muun johdon esittelemänä Mäntsälän kunnan ajankohtaisiin hankkeisiin ja kunta-alan yleisiin haasteisiin. Eräänä toiveena Laurila toi esiin VSO-järjestelmän uudistustarpeen sellaiseksi, että se nykyistä paremmin huomioisi Mäntsälän kaltaisten kasvukuntien tarpeet lasten ja nuorten palveluiden järjestämisen osalta. Mikäli järjestelmää ei muuteta, vaarantaa se kuntien kyvyn tuottaa palveluita juuri näille asukasryhmille, sillä palvelut pitää tuottaa entistä pienemmillä verotuloilla.

Esillä oli myös sote-menojen ylityksen heijastusvaikutus kunnan tuleviin valtionosuuksiin. Kunnan talous tulee olemaan tänä vuonna alijäämäinen johtuen muun muassa sote-menojen ylityksestä. Lisänsä tuo kunnan omistaman energiayhtiö Nivoksen taloushaasteet vallitsevassa energiamarkkinatilanteessa.

Mäntsälän yrityskehityksen toimitusjohtaja Juha Leinonen loi katsauksen ajankohtaisiin avainasioihin elinkeinosektorilla. Osaavasta työvoimasta on pulaa ja haasteita aiheuttavat myös energian hinta sekä häiriöt logistiikassa ja tuotannossa kansainvälisestä tilanteesta johtuen. Ilahduttavaa on se, että Mäntsälään on viime vuosina perustettu uusia yrityksiä joka vuosi enemmän kuin mitä yrityksiä poistuu tai lopettaa.

Energiayhtiö Nivos Oy:n toimitusjohtaja Marko Ahl esitteli yhtiön monipuolisen palvelupaletin sekä avasi energiakriisin moniulotteisia vaikutuksia sekä yritysten että kotitalouksien kannalta. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi maakaasun hinta on rajusti kallistunut ja saatavuus vaikeutunut, mikä on nostanut sähkön hinnan ennätyskorkealle. Samaan aikaan biopolttoaineiden hinnat ovat nousseet ja niiden saatavuus on rajallista. Tämä tulee vaikuttamaan myös vuodenvaihteessa valmistuvan pellettejä polttavan biolämpölaitoksen toimintaan.

Kunnanjohtaja Hannu Laurila esitteli kunnan ajankohtaista tilannetta. Kotiin viemisiksi puhemies sai mm. kunnan "omasta" löytöretkeilijästä, A.E. Nordenskiöldistä kertovan uuden teoksen.

Yrityksillä vahva usko tulevaisuuteen

Yritysvierailuista ensimmäisellä puhemies Vanhanen tutustui Mäntsälän keskustassa sijaitsevan gini-tislaamo Authors´ Distelleryn toimintaan. Ginin teon salaisuuksia raottivat päätislaaja Ari Kaura ja tislaamon kirjailijaosakkaista dekkaristina tunnettu Christian Rönnbacka. Kilpailuissakin pärjänneen juoman resepti jäi toki edelleen salaisuudeksi, mutta se selvisi, että Mäntsälän mainio vesi ja minttu sekä ahvenanmaalaiset katajanmarjat ovat keskeinen osa voitokasta makua.

Kapulin alueen yrityksistä Vanhasen vierailukohteeksi oli valikoitunut Recticel Insulation Oy, joka valmistaa PIR-eristeitä. Kaupallinen johtaja Ari Tanni kertoi yrityksen kasvun jatkuneen vuoden 2022 aikana ja tehdas aloitti huhtikuussa toisen tuotantovuoron. Vaikka polyuretaanieriste on öljypohjainen tuote, tehokkaan eristyksen tuottama pienempi energiatarve rakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä sekä tuotteen pitkä käyttöikä pienentävät sen hiilijalanjälkeä merkittävästi, Tanni kertoi.

Päätislaaja Ari Kaura ja kirjailijaosakas Christian Rönnbacka esittelevät gini-tislaamon toimintaa.

Saaren kartanon kampuksella monialaista yhteistyötä

Historiallisen Saaren kartanon kampuksella päästiin tutustumaan luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusta tarjoavan Keudan toimintaan. Rehtori Anna Mari Leinonen kertoi Keuda Saaren kartanon olevan suurimpia luonnonvara-alan kouluttajia Suomessa. Ainutlaatuinen oppimisympäristö muodostuu lähipeltojen, metsien, navetan, eläin- ja koirahoitolan kokonaisuudesta. Kaikkinensa alueella opiskelee samanaikaisesti eri koulutuksissa liki 650 opiskelijaa. Korona-kurimuksen seuraukset näkyvät täälläkin opiskelijoiden voinnissa, mutta opiskelijakohtaisesti muokattavissa olevan opintopolun ansiosta valtaosa saa opintonsa maaliin hyvin.

Vierailla oli tilaisuus tutustua myös Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen eläinlääketieteen opetustiloihin, jotka sijaitsevan Saaren kampuksen yhteydessä. Keuda ja eläinlääketieteen laitos tekevätkin saumatonta yhteistyötä siihen luontuvilla alueilla. Yliopistollisen eläinsairaalan Saaren eläinklinikka tarjoaa peruseläinlääkintäpalveluita ja eläinlääkäripäivystystä kaikille eläinlajeille sekä erikoispalveluja tuotantoeläimille. Sairaalan puolella hoidettavina on lähinnä nautoja ja pienmärehtijöitä. – Saaren kampuksella opiskelijat pääsevätkin kehittämään käytännössä taitojaan keskeisillä eläinlääketieteen osa-alueilla, kertoi kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston johtaja, professori Päivi Rajala-Schultz. Myös alan tutkimus- ja kehittämistyö on vahvaa ja tuloksekasta.

Vierailun päätteeksi tutustuttiin vielä Keudan puutarhaopetuksen kasvihuoneisiin, jossa keskellä lokakuista harmautta loistivat kypsyvät tomaatit ja paprikat sekä tulevaa joulua kohden kurottavat sadat joulutähtien taimet. Kotiinviemisiksi puhemies Vanhanen ja muut vieraat saivat Saaren kartanon omia jauhoja ja vastapoimittuja kasvihuoneiden tuotteita.

 

Keudan kasvihuoneissa vihertää lokakuussakin. Vasemmalla Saaren kampuksen toiminnasta kertonut Helsingin yliopiston tuotantoeläinlääketieteen osaston johtaja, professori Päivi Rajala-Schultz.