Myllymäen koulun väistötila B:n ja liikuntasalin sisäilmaongelmista

30.3.2023 koululaiset

Myllymäen koulun oppilaat käyttävät jatkossa Ehnroosin koulun sekä Monitoimitalon liikuntatiloja mahdollisuuksien mukaan. 

Lehdistössä ja kunnanvaltuustossa on esitetty huoli Myllymäen koulun väistötilojen sisäilmasta. Mäntsälän kunta on käynnistänyt tästä syystä työsuojelulliset ja kiinteistönhoidolliset toimenpiteet. Rehtorit ovat keränneet tietoa mahdollisista henkilökunnan ja oppilaiden kokemista ja havaitsemista sisäilmaongelmista. Rehtorit ovat toimittaneet tiedot kunnanhallitukselle, sivistystoimen johdolle sekä toimitilapalveluille.

Kunnan toimitilapalvelut on aloittanut B-talon sisäilmamittaukset tuoden luokkahuoneisiin mittavälineistöä.

Kiinteistönhoidollisina toimenpiteinä on vaihdettu ilmanvaihtokoneiden suodattimia sekä arvioitu tilojen yleistä siisteyttä.

Adaptio Oy on suorittanut rakenteellista tutkimusta. Toimitilapalvelut julkistaa tulokset raporttien valmistuttua.

Koulun käyttämiä tiloja arvioitaessa on päätetty poistaa koulun liikuntasali opetuskäytöstä. Myllymäen koulun oppilaat käyttävät jatkossa Ehnroosin koulun sekä Monitoimitalon liikuntatiloja mahdollisuuksien mukaan.

Pienet sisäilmaongelmat ja –havainnot korjataan tai tarkastetaan toimitilapalveluiden toimesta. Tavoitteena on, että ilmoitukseen sisäympäristöhaitoista vastataan toimitilapalveluista 0 – 3 arkipäivän kuluessa.

Mäntsälän kunnassa toimii sisäilmastotyöryhmä, joka käsittelee kunnan kiinteistöissä tietoonsa tulleet sisäilmaongelmat.

Lisätietoja:

Jorma Malmivuori. rehtori
Roni Vinnari, virka-apulaisrehtori

 

Lue myös