Mt 140 keskisaarekkeen uusimistyö etenee suunnitellun mukaisesti

20.10.2023 kadut

Mt 140 (Lahdentie) keskisaarekkeen uusimistyöt: Reunakivien pohjatyöt jatkuvat Osuustien ja Sälinkääntien välillä viikolla 43

Osuustien ja Sälinkääntien välillä keskisaarekkeen kantavien kasvualustojen rakentaminen ja reunakiveyksen asentamisen valmistelevat työt etenivät suunnitellusti viikolla 42. Reunakivien pohjatöitä jatketaan viikolla 43 eli 23.10. alkavalla viikolla.

Peltolantien ja Osuustien välillä ovat reunakivityöt valmistuneet ja keskisaarekkeen pohjatyöt ovat meneillään. Osuudelle asennetaan kiveyksen alle tulevaa kuitukangasta sekä asennushiekkaa.

Mt 140:n eli Lahdentien keskisaareke uudistetaan Mäntsälän keskustassa Peltolantien ja Sälinkääntien välisellä osuudella. Uuden keskisaarekkeen arvioidaan valmistuvan marraskuun 2023 lopussa.

Reunakivityöt ovat valmistuneet Peltolantien ja Osuustien välille. Reunakivien asentamisen jälkeen osuudella aloitettiin kuitukankaan ja asennushiekan asennus (Kuvat: Welado Oy)

Kuva: Welado Oy

Reunakivien pohjatöitä jatketaan viikolla 43 Osuustien ja Sälinkääntien välillä. (Kuva: Welado Oy)

Lisätietoja rakentamisesta antavat:

Marttilan Maanrakennus Oy, Mika Taskinen vastaava työnjohtaja puh. 040 190 8426 mika.taskinen@marttilan.fi

Welado Oy, Jukka Salminen työmaan valvoja, puh. 040 132 7788, jukka.salminen@welado.fi

Mäntsälän kunta, Petri Heikkilä tiemestari, puh. 040 314 6062, petri.heikkila@mantsala.fi

Seuraa keskisaarekkeen uusimistöitä:

Mäntsälän kunnan www-sivuilta: https://www.mantsala.fi/ajankohtaista/ Facebook: https://www.facebook.com/Mantsalankunta/
Instagram: https://www.instagram.com/mantsalankunta

Lue myös