Mäntsälän ympäristönsuojelumääräysten tarkistamistyö käynnistyy

8.2.2023 ympäristö

Mäntsälän ympäristönsuojelumääräykset ovat jo yli 20 vuotta vanhat, joten niiden tarkistaminen on ajankohtaista.

Tuusulan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräysten valmistelu- ja tarkistamistyö käynnistyy

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on päättänyt käynnistää Tuusulan ympäristönsuojelumääräysten valmistelun ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräysten tarkistamisen. Ympäristönsuojelumääräykset ovat kunnan antamia ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä, joiden tarkoituksena on ehkäistä ympäristön pilaantumista paikallisella tasolla. Määräykset ovat kuntakohtaisia, ja ne voivat koskea koko kuntaa tai vain sen osaa. Määräyksiä voidaan antaa esimerkiksi jätevesien käsittelystä ja ajoneuvojen pesun rajoittamisesta pilaantumiselle herkillä alueilla, tilapäisen erityisen häiritsevän melun torjunnasta, polttoainesäiliöiden sijoittamisesta pohjavesi- ja ranta-alueille, lannan ja virtsan levityksestä sekä eläinten ulkoilu-, harjoittelu- ja laidunalueiden suojaetäisyyksistä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueen kunnista Keravalla, Järvenpäässä, Nurmijärvellä ja Mäntsälässä on voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset. Mäntsälän ympäristönsuojelumääräykset ovat kuitenkin jo yli 20 vuotta vanhat, joten niiden tarkistaminen on ajankohtaista. Tuusulassa ei ole vielä ympäristönsuojelumääräyksiä lainkaan.

Tuusulan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräysten valmistelu- ja tarkistamistyön pohjaksi on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on esitetty suunnitelma työn etenemisestä ja aikataulusta sekä kuntalaisten ja muiden tahojen osallistumismahdollisuuksien järjestämisestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä Mäntsälän ja Tuusulan sähköisillä ilmoitustauluilla 17.3.2023 asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää muistutuksia ja mielipiteitä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 17.3.2023 asti.

Työn etenemisestä tiedotetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja kuntien verkkosivuilla sekä tiedotusvälineiden välityksellä. Mielipiteitä voi jättää Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen kirjallisesti työn eri vaiheissa osoitteella PL 60, 04301 TUUSULA tai yaktoimisto@tuusula.fi. Mielipiteitä voi esittää myös suullisesti työn aikana työryhmän jäsenille.

 

Lisätietoja antavat

ympäristötarkastaja Emmi Halonen, p. 040 314 4749

ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, p. 040 314 4731

Lue myös