Mäntsälän kuntalaiskysely on avoinna

23.3.2023 asiointi

Kysely suoritetaan sähköisenä ja se on avoinna 23.3.– 13.4.2023.

Mänt­sä­län kun­ta­lais­ky­se­ly on avoin­na!

Kyselyyn vastaamalla kuntalaiset pääsevät kertomaan kokemuksiaan kunnan palveluista, ja sitä kautta vaikuttamaan niiden kehittämiseen.

Kysely kartoittaa asukkaiden kokemuksia, mielipiteitä ja toiveita

Kuntalaiskyselyn tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus päästä ääneen ja vaikuttaa. Vastaajia pyydetään antamaan arvionsa kunnan palveluiden toteutumisesta, mahdollisista kehittämiskohteista sekä yleisestä viihtyvyydestä Mäntsälässä.

Vastauksista koottu yhteenveto toimitetaan kunnan johdolle, palvelualueille ja luottamuselimille. Tulokset ovat käytettävissä ensi vuoden talousarvion valmistelussa.

Kysely suoritetaan sähköisenä ja se on vastattavissa alla olevan linkin kautta 23.3.– 13.4.2023 välisenä aikana. Kyselylomake on saatavilla myös paperiversiona kunnantalon palvelupiste Vinkistä (os. Heikinkuja 4) aukioloaikoina.

Kaikki vastaukset ovat tervetulleita ja meille tärkeitä. Vastaukset ovat anonyymeja ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä, mutta kyselyn lopussa on mahdollisuus jättää myös avointa palautetta kunnalle. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, mikäli asia on sinulle vieras.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kolme 50 euron tapahtumalahjakorttia.

Linkki kuntalaiskyselyyn.

Lue myös