Mäntsälän kunta rakennuttaa katu- ja siltahankkeita vuonna 2024

6.2.2024 kadut

Vanhan Porvoontien sillat suljettu 4.3. - 25.11.24

Mäntsälän keskusta-alueella Vanhalla Porvoontiellä sijaitseva Mäntsälän kirkkosilta uudistetaan. Vanha silta puretaan ja uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalle. Samassa yhteydessä korjataan Vanhan Porvoontien kevyenliikenteen silta ja uusitaan Vanhan Porvoontien katuinfraa Keskuskadun ja Kirvunpolun välisellä osuudella. Myös Mäntsälänjoen ylittävä Kaakkumäenraitin silta uusitaan. Kulku Mäntsälän joen yli ei ole mahdollista urakan aikana.

– Vanhan Porvoontien katu- ja siltarakentamisen sekä Kaakkumäenraitin sillan hankintapäätökset eli urakoitsijavalinnat tehdään 13.2.2024. Kun urakoitsija on valittu, laaditaan liikenteenohjaussuunnitelma kiertoteiden käytöstä, kertoo Mäntsälän kunnan rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos.

Rakennuttajana hankkeella toimii katujen ja siltojen osalta Mäntsälän kunnan tekninen ja elinvoimapalvelut. Vesihuollon osalta rakennuttajia ovat Nivos Vesi ja Lämpö Oy.

Vanhan Porvoontien ja Kaakkumäenraitin sillan liikennejärjestelyt muuttuvat 4.3.2024 lähtien

Vanhan Porvoontien ajoratasilta sekä Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen silta ovat suljettuja 4.3.2024 lähtien. Myös joen varressa oleva kulkuyhteys sillan kupeeseen katkaistaan. Kadun sekä siltojen korjaus- ja saneeraustöiden arvioidaan valmistuvan marraskuun 2024 lopussa.

Kaakkumäenraitin silta ei ole käytössä 4.3.2024 alkaen. Myös joen varressa oleva kulkuyhteys sillan kupeeseen katkaistaan. Sillan uusimistöiden on suunniteltu valmistuvan elokuun 2024 lopussa.

Lisätiedot: Mäntsälän kunta, Jarkko Hämäläinen, kuntatekniikan päällikkö, etunimi.sukunimi@mantsala.fi, puh. 040 314 6869

Seuraa hankkeen etenemistä:

Mäntsälän kunnan www-sivuilta: https://www.mantsala.fi/ajankohtaista/

Facebook: https://www.facebook.com/Mantsalankunta/

Instagram: https://www.instagram.com/mantsalankunta/

Kaakkumäenraitin silta suljettu 4.3. - 19.8.24

Lue myös