Mäntsälän kunnanvaltuuston 18.3.24 kokouksen päätökset

19.3.2024 päätöksenteko

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

4 Nivos-konsernin yhtiöiden vuonna 2024 nostettavien lainojen ja näille otettavien korkosuojausten takaaminen

5 Varavaltuutetun määrääminen

6 UNICEFin lapsiystävällinen kunta -malliin hakeminen

7 Vuoden 2023 aikana tehdyt valtuustoaloitteet, niiden käsittelyvaiheet ja toimenpiteet

8 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 22.3.2024 (avautuu Dynasty-palveluun)

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)