Mäntsälän kunnanhallituksen 29.8.22 kokouksen päätökset

1.9.2022 päätöksenteko

Päätöstiedote koskee kunnanhallituksen 29.8.2022 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

Linkki pöytäkirjaan

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano

4 Maanvuokrasopimuksen päättäminen / määräala kiinteistöstä Lukio 505-407-11-1495 / My Padel Oy

5 Asemakaavan käynnistäminen Hyökännummella / Tasalan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville Lisäksi päätökseen lisättiin: Vireillä olevia asemakaavahankkeita tulee esitellä järjestettävissä kuntalaisilloissa tänä syksynä sekä ottaa esittelyt pysyvämminkin käytäntöön kuntalaistapaamisissa.

6 Hakemus asemakaavan muuttamiseksi kiinteistöllä 505-407-5-133 Lahdentie

7 Lausunto Mt 1456 Hirvihaarantie jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Mt 140 – Sepänmäki, Mäntsälä

8 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittienverkoston kehittämisohjelman päivitys 2022 Lisäksi päätökseen lisättiin: Tekninen- ja elinvoimalautakuntaa pyydetään päivittämään ohjelma pyytämällä lausunnot kuntakehitys-, sivistys- ja hyvinvointilautakunnilta. Lisäksi pyydetään huomioimaan tässä yhteydessä erityisesti pohjoisen suunnan kävely- ja pyöräily tavoiteverkko

9 Vuoden 2021 arviointikertomus

10 Mäntsälän osavuosikatsaus 2 / 2022

11 Valtionosuuksien muutospäätökset ja talousarviomuutos

12 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022

13 Valtuustoaloite: Vaikutusten arviointi osaksi Mäntsälän kunnan tarkastuslautakunnan tehtävää

14 Valtuustoaloite: Lasten liikennepuiston perustaminen

15 Viranhaltijapäätökset

16 Lautakuntien pöytäkirjat

17 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 1.9.2022

 

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös