Mäntsälän kunnanhallituksen 26.9.22 kokouksen päätökset

27.9.2022 päätöksenteko

Linkki esityslistaan

Päätöstiedote koskee kunnanhallituksen 26.9.2022 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Kunnanvaltuuston kokousten laillisuus ja täytäntöönpano

4 Kapuli 5 asemakaava ja asemakaavan muutos / Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

5 Kartanonmetsän (kaavanumero 278) ja Leppämäen (kaavanumero 280) asemakaavamuutosten yhdistäminen

6 Sälinkääntien teollisuusalueen asemakaavamuutos / asemakaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

7 Lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2023 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä palvelusopimuksesta

8 Ikäihmisten neuvosto 2021 – 2025 / jäsen Kaija Temmilän eroaminen ja uuden jäsenen nimeäminen

9 Kiljavan Sairaala Oy, osakassopimuksen päivittäminen

10 Valtuustoaloite Kunnantalon asiakaspaikkojen lisääminen ja työntekijöiden autopaikat Päätökseen lisättiin: Kunnanhallitus ei pidä tässä vaiheessa lisäinvestointia tarpeellisena. Parkkipaikkojen tarve on vähentynyt lämpöpaikkojen vapauttamisen, etätöiden ja kunnantalon tapahtumien vähenemisen vuoksi.

11 Valtuustoaloite kunnan omistaman sähköyhtiö Nivos Oy:n asiakkaiden auttamisesta sähkökriisissä

12 Uudenmaan maakuntaparlamentti 2022 Seminaarin ensimmäisen päivän osallistujat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.

13 Viranhaltijapäätökset

14 Lautakuntien pöytäkirjat

15 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 29.9.2022

 

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös