Mäntsälän kunnanhallituksen 25.3.24 kokouksen päätökset

26.3.2024 päätöksenteko

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

4 Mäntsälän kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2023 tilinpäätös

5 Henkilöstökertomus 2023

6 Mäntsälän Jäähalli Oy:n taloudellinen tukeminen  / Yhtiön kassavirtalaskelma ja siihen perustuen suunnitelma lisämyynnin osalta käsitellään 13.5.2024 kunnanhallituksessa

7 Korttelin 2002 osan ostaminen kunnalle / määräala lunastusyksiköstä Liikennealue 505-407-5-82 / Mäntsälänportti

8 Ero luottamustehtävästä / Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän valtuusto / varajäsen Harju Aaro

9 Valtuustoaloite monipäiväisen valotaidetapahtuman synnyttämiseksi

10 Viranhaltijapäätökset / Päätettiin, että Mitä Ihmettä tapahtuman kokonaisbudjetti tuodaan seuraavaan kunnanhallitukseen tiedoksi.

11 Lautakuntien pöytäkirjat

12 Ilmoitusasiat

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu: 
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 28.3.2024 (avautuu Dynasty-palveluun)

Lisätietoja: 
Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa talousjohtaja Riitta Samola p. 040 3145205 (riitta.samola@mantsala.fi)

Lue myös