Mäntsälän kunnanhallituksen 21.11.22 kokouksen päätökset

22.11.2022 päätöksenteko

Päätöstiedote koskee kunnanhallituksen 21.11.2022 kokousta, jonka päätöksistä tiedotetaan epävirallisesti ennen kuin pöytäkirja on tarkastettu ja julkaistu.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen mukaan seuraavat asiat:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

4 Maa-alueen osto kunnalle / kiinteistö Metsämäki 505-407-5-64 rakennuksineen

5 Linnalan yritysalueen tontin 484-1 myynti / määräalat kiinteistöistä Koivikko 505-403-5-85 ja Linnamäenpelto 505-407-74-87

6 Yleiskaava 2050: yleiskaavatyön linjausten tarkistaminen / Lisättiin, viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle.

7 Hallintosäännön muutosesitys / Sivistys- ja hyvinvointipalvelut  / Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8 Vaikuttamistoimielimiä koskeva hallintosäännön muutosesitys

9 Ikäihmisten neuvosto 2021 – 2025 / uuden varajäsenen nimeäminen / Nimettiin Martti Nykänen.

10 Ero luottamustehtävästä / Turunen Joel

11 Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokousedustaja /  Nimettiin talousjohtaja, varalle hallintojohtaja.

12 Viranhaltijapäätökset

13 Lautakuntien pöytäkirjat

14 Ilmoitusasiat

 

Tarkastetun pöytäkirjan julkaisu:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 24.11.2022

 

Lisätietoja:

Lisätietoja kokouspäätöksistä antaa hallintojohtaja Esa Siikaluoma p. 040 3145201 (esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Lue myös