Mäntsälän kunnan talousarvio ja suunnitelma vuosille 2023-2026

31.10.2022

Kunnanjohtajan talousarvioesityksessä Mäntsälän kunnan käyttötalouden toimintatulot pysyvät lähes muuttumattomina ja toimintakulut kasvavat vain 1,4 prosenttia

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Suuressa kuvassa kuntatalouden juoksevat menot ja tulot likimain puolittuvat, mutta verotuloja kertyy osin edelleen uudistusta edeltäneiden korkeampien kunnallisveroprosenttien ja jako-osuuksien
mukaisesti. Tämän vuoksi vuosi 2023 on poikkeuksellisen hyvä myös Mäntsälän kunnassa ja kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2023 on 7,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kunnanjohtajan talousarvioesityksessä Mäntsälän kunnan käyttötalouden toimintatulot pysyvät lähes muuttumattomina ja toimintakulut kasvavat vain 1,4 prosenttia. Kunnallisveroprosenttia leikataan hyvinvointialueuudistuksen vuoksi kaikilta kunnilta tasasuuruisesti 12,64 prosenttia ja veroprosentti tulee olemaan Mäntsälässä 8,36 vuonna 2023. Kunnanjohtajan esityksessä ei ole muutettu kiinteistöveroprosentteja.

Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu kuntaliiton ja valtiovarainministeriön antamien arvioiden mukaisesti vuodelle 2023. Vuosien 2024-2026 valtionosuuskertymään tulee suhtautua varauksellisesti, koska vuoden 2022 sosiaali- ja terveystoimen menojen toteutuminen tulee vaikuttamaan tulevien vuosien valtionosuuksiin. Vuosina 2024 ja 2025
oletettavasti leikkaantuu valtionosuuksista sosiaali- ja terveystoimen menojen ylitysarvio. Suuruusluokka selviää vasta vuoden 2023 syksyllä, kun kuntien tilinpäätökset ovat valmistuneet ja vaikutukset laskettu. Vuodet 2024-2026 näyttävät tämän hetken valmistelun tuloksena kuitenkin positiiviselta. Talousarvio- ja suunnitelma perustuu n. 0,5-1 %
väestönkasvulle. Talousarviossa vuoden 2023 väestömääräksi arvioidaan 21 150 henkeä.

Kaikkiin talouden ennusteisiin liittyy huomattavaa epävarmuutta. Merkittävinä riskeinä tämän vuoden ja tulevien vuosien talousarvion toteutumisessa nähdään inflaatiokehitys ja sen tuomat lieveilmiöt kuten korkojen nousu. Talouden kasvuennusteet ovat tulevina vuosina vaimeita muun muassa väestökehityksen ja hitaasti kasvavan tuottavuuden vuoksi. Suunnitelmavuosille ajoittuu TE palvelu-uudistus, jota ei ole huomioitu vielä suunnitelmavuosien laskelmissa.

Myös kuntakonsernin yhtiöiden tilanne on hyvin epävarma. Erityisesti energian saatavuuden ja hinnan osalta vaikeuksiin on joutunut konserniyhtiöistä Nivos Oy ja jo aiemmin koronaepidemian osalta käyttäjäkadosta kärsinyt Mäntsälän Jäähalli. Vuoden 2023 talousarvioon ei sisälly Nivos Oy:n kunnalle maksamaa pääomalainan korkoa (1,6 milj. euroa).

Käyttötalous, muutos muutettuun talousarvioon 2022
• Toimintakate -51,9 milj. euroa
• Toimintakatteen muutos -59 %
• Toimintakate kasvaa 1,8 % (kun sote- ja pelastusmenot vähennetty)
• Verorahoitus 68,6 milj. euroa
• Valtionosuudet pienenevät 58 %
• Verotulot pienenevät 46 %
• Vuosikate 16,5 milj. euroa
• Tilikauden yli-/alijäämä 7,5 milj. euroa

Investoinnit
• Investointimenot 9,6 milj. euroa
• Maanhankinta 1,5 milj. euroa, talonrakennus 1,83 miljoonaa euroa, kuntatekniikka 5,7 miljoonaa euroa, irtain 0,5 miljoonaa euroa.
• Suurin yksittäinen investointikohde vuonna 2022 on Koskenrannan päiväkodin (Amandan) uudisrakennus.

Lainakanta
• lainakanta pienenee arviolta 6,7 milj. euroa tilinpäätösennusteesta 94,4 milj. eurosta 87,7 milj. euroon. Lainakanta on 4146 euroa asukasta kohden.

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Hannu Laurila, hannu.laurila@mantsala.fi, puh. 040 314 5200
Talousjohtaja Riitta Samola, riitta.samola@mantsala.fi, puh. 040 314 5205

Lue myös